Microsoft C

C programlama dili, işletim sistemlerinin neredeyse tümünde kullanılmakta ve popülerliğiyle bilinmektedir. Programcıya sağladığı özgürlük ve hızlı bir dil olması en önemli özelliklerindendir. Başaran Akademi'den alacağınız C eğitimi sonunda, bu dili kullanarak program yazabilecek seviyeye ulaşacaksınız.

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz.
Detaylar için tıklayın.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması


Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Microsoft C

Genel Kavramlar
Programlamanın Temel Kavramları ve C’ye Giriş
Veri ve Nesne Türleri
Bildirim ve Tanımlama
Sabitler
Fonksiyonlar
Nesnelerin Faaliyet Alanları ve Ömürleri
Operatörler
if Deyimi
Fonksiyon Prototipleri
Tür Dönüşümleri
Yer ve Tür Belirleyicileri
Döngüler
Onişlemci Kavramı ve Sembolik Sabitler
switch Deyimi ve Koşul Operatörü
Diziler
Göstericiler
Gösterici Uygulamaları
Stringler
Yakın, Uzak ve Dev Göstericiler
Uzak Göstericilere ilişkin Uygulamalar
Dinamik Ballek Yönetimi
Gösterici Dizileri
Göstericileri Gösteren Göstericiler ve Fonsiyon Göstericileri
Yapılar
Birlikler
Bit Alanları
Tür Tanımlamaları ve Sayımlama Sabitleri
Yapı, Birlik ve Bit Alanlarıyla ilgili Karmaşık Tanımlamalar
Onişlemci Komutları
Dosya îşlemleri