.NET Uzmanlığı

Hayatın her alanında olan yazılım, herkes tarafından öğrenilmelidir. Çünkü yazılım insana düşünmeyi öğretir. İster çok para kazanmak ister dünyayı değiştirmek için bu işe girmiş olun, programlama öğrenilmesi gereken güçlü bir beceridir.

Başaran .NET Uzmanlığı eğitim programı ile seviyeniz ne olursa olsun bilgi teknolojileri alanında web yazılımları ve veritabanı uygulamalarını öğrenerek Yazılım Uzmanı olun.

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz.
Detaylar için tıklayın.

Alınabilecek Ünvanlar

› Yazılım Uzmanı

› Web Programcısı

› Veritabanı Yöneticisi

› Test Uzmanı

› Veri Analisti

› Proje Lideri

› Yazılım Mimarı

› Proje Müdürü

› Bilgi İşlem Müdürü

› Danışman

Çalışma Alanları

› Microsoft, Cisco, HP, IBM gibi uluslararası üreticilerde veya iş ortakları

› Bilgi Teknolojileri Alanı

› Firmaların Bilgi İşlem Departmanı

› Veritabanı Yönetim Sistemi Departmanı

› Yazılım Firmaları

› Internet Servis Sağlayıcıları

› Bağımsız Danışman

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası                             60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

 

MEB Sertifikaları

Web Programcısı Yetiştirme Sertifikası

MEB Sınavlarına girilerek alınan MEB onaylı sertifikadır.

Uluslararası Sertifikalar

Yazılım Uzmanlığı(.Net)'in sertifikasyon sınavlarına katılabilir ve aşağıdaki ünvanlara sahip olabilirsiniz. Sınavlara Pearson Vue Antalya Yetkili Sınav Merkezimizden girebilirsiniz.

Exam: 70-483 Programming in C#                                                                

MCSA
Exam: 70-461 Querying Microsoft SQL Server 2019                                            MCSA
MCSE

Exam: 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

MCSA

Exam: 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications

MCSA

Exam: 70-487 Developing Microsoft Azure and Web Services                        

MCSD

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Eğitim İçeriği

Programming in C#

Implement multithreading and asynchronous processing
Manage multithreading
Implement program flow
Create and implement events and callbacks
Implement exception handling
Create types
Consume types
Enforce encapsulation
Create and implement a class hierarchy
Find, execute, and create types at runtime by using reflection
Manage the object life cycle
Manipulate strings
Validate application input
Debug an application
Implement diagnostics in an application
Perform I/O operations
Consume data
Query and manipulate data and objects by using LINQ
Serialize and deserialize data
Store data in and retrieve data from collections
Managing  Program Flow And Events
Asynchronous programming and threading
Data validation and working with data collections
Including LINQ
Handling errors and exceptions
Working with arrays and collections
Working with variables, operators, and expressions
Working with classes and methods
Decision and iteration statements

Querying Microsoft SQL Server 2019

Create And Alter Tables Using T-SQL Syntax (Simple Statements)
Create And Alter Views (Simple Statements)
Design Views
Create And Modify Constraints (Simple Statements)
Create And Alter DML Triggers
Query Data by Using SELECT Statements
Implement Sub-Queries
Implement Data Types
Implement Aggregate Queries
Query And Manage XML Data
Create And Alter Stored Procedures (Simple Statements)
Modify Data by Using INSERT, UPDATE And DELETE Statements
Combine Datasets
Work With Functions
Optimize Queries
Manage Transactions
Evaluate The Use of Row-Based Operations vs. Set-Based Operations
Implement Error Handling

Programming in HTML5 With JavaScript And CSS

Implement And Manipulate Document Structures And Objects
Create The Document Structure By Using HTML
Implement HTML5 APIs
Establish The Scope Of Objects And Variables
Create And Implement Objects And Methods
Implement Exception Handling
Validate User Input By Using HTML5 Elements
Validate User Input By Using JavaScript
Consume Data
Serialize, Deserialize And Transmit Data
Style HTML Text Properties
Style HTML Box Properties
Create a Flexible Content Layout
Create an Animated And Adaptive UI
Find Elements By Using CSS Selectors And JQuery
Structure a CSS File By Using CSS Selectors
Data Validation And Working With Data Collections Including JQuery
Arrays And Collections
Working With Variables, Operators And Expressions
Working With Prototypes And Methods

Developing ASP.NET MVC Web Applications

Plan the application layers           
Design a distributed application
Configure state management
Design a caching strategy
Design and implement a Web Socket strategy
 Design a configuration management solution
Create elements of the user interface for a web application
Plan a responsive UI layout
Plan mobile UI strategy
Plan for search engine optimization and accessibility
Plan and implement globalization and localization
Design and implement MVC controllers and actions
Design and implement routes
Control application behavior by using MVC extensibility points
Design and implement serialization and model binding
Design an exception handling strategy
Test a web application
Configure authentication
Configure and apply authorization
Design and implement claims-based authentication
Manage data integrity
Implement a secure site

Developing Web Services

Choose data access technologies
Implement caching
Implement transactions
Query and manipulate data by using the Entity Framework
Query and manipulate data by using Data Provider for Entity Framework
Query data by using LINQ to Entities
Query and manipulate data by using ADO.NET
Create an Entity Framework data model
Design a Web API
Implement a Web API
Secure a Web API
Host and manage Web API
Consume Web API web services
Monitor web services
Manage packages by using NuGet

FrontEnd Developing

Using js Libraries
Understanding Javascript Language Structure
Javascript Basics
Javascript Ecma Script
Javascript Object Oriented Programming
Node & NPM
Async Javascript Programming
Using With Rest API
Javascript Frameworks
Using UML Of Framework
Requesting And Responding Data With Framework
Component And Module Architecture
Using Backend With Frontend Technologies

Workshop & UML

Diagrams
Technology Decision
Project Solutions And Management
Developing Database
Team, Quest Relationship
Coding Backend
Using UML Architectures
Coding Frontend
Test Process
Documantation
Publish & Deploy Methods