3.02.2020

Çocuklar İçin Kodlama Nedir? Neden Öğrenilmelidir?

Çocuklar İçin Kodlama Nedir?

Çocuklarımız düşündüğümüzün ötesinde zihinsel yeteneklere sahiptir. Onların bu yeteneklerini ortaya çıkarırken kullanacağımız araç ve yöntemlerden en iyisi kodlama eğitimidir. Kodlama (Programlama), matematiğin en iyi ve en etkili uygulama alanlarından biridir.

Kodlama yaparken, problemlere çözüm üretmek, sonuçlarını görmek, hataları düzeltmek, başarılı olunca sevinmek, daha iyisini hedeflemek, kendi yaptığımız işi sevmek ve emek vermek gibi gerçek hayata dair her şey kodlama'da mevcuttur.

Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye, öğrenmeyi öğretmektir. BaşaranCIK, çocuklarımıza Kodlama Eğitimi ile öğrenmeyi öğretir.

Neden Öğrenilmelidir?

Bugün Amerika Silikon Vadisinde yer alan yüzlerce yazılım firması kurucularının ortak noktası, çocuk yaşta teknolojinin bir üretim aracı olduğu gerçeğini fark ederek uygulamaya koymalarıdır.

Dünyada 15 yıl sonra mevcut mesleklerin yarısı yok olacak! Çocuklarımız şimdiden dijitalleşme ve kodlama becerisinin tüm meslek kollarında yer alacağı bir dünyada gelecekteki yerlerini almalıdır.

BaşaranCIK ile 4 yaş üstü çocuklarımıza teknolojik aletleri kullanmanın ötesinde nasıl çalıştığı konusunda tüm eğitim detaylarını sunar.

Kodlama Öğrenmek Çocuğuma Ne Kazandırır?

Bilişim Okur Yazarlığı: Bilgisayarları Oyun, İnternet ve Sosyal Medya dışında görmesini sağlar.

İşbirliği: Düşünceleri sıraya koymayı öğretir ve uygulatır.

İşbirliği: Dünya üzerinde farklı ülkelerden farklı kişilerle işbirliği yapmayı öğrenir.

Yaratıcılık: Deneme ve üretme kabiliyetini artırır.

Takım Çalışması: Arkadaşlarıyla uyum içinde olmanın önemini öğretir.

Paylaşma: Bilginin paylaştıkça çoğaldığını fark ettirir.

Disiplinler Arası Etkileşim: Birden çok dersi, tek potada eritmeyi öğretir.

Programlama: Teknolojiyi kullanarak tüketen değil, teknoloji üreten nesiller yetiştirir.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.