KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Danışmanlık Hizmetleri


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 2018 yılından itibaren muhataplarının idari ve teknik olarak tüm aşamalarını tamamlamış ve sürece hazır olmuş olması gerekmektedir. Veri Koruması, kurumların tüm işleyişlerinde dikkatli bir biçimde tamamlanmasını sağlayarak, kurumları koruyucu bir işleve sahiptir.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne ( VERBİS) kayıt olmak için, muhataplarına verilen süre 31.12.2019'da sona eriyor.


Bilişim ve Teknoloji Hukuku master programını tamamlamış, Avrupa ve Amerika'da bir çok projede yer almış Bilişim Hukukçumuz ve IT yöneticisi 20 yıllık tecrübeli kadromuzla hizmet vermekteyiz. 95/46/EC AB Veri Koruma Direktifi'nden başlayan, Veri Koruması Hukuku alanında daha sonra GDPR ( Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi) alanında, Ulusal ve Uluslararası Kurumlara Uyum Süreçleri faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Süreçlerin en başından beri , Türkiye'nin bir çok lokasyonunda yüzlerce KVKK Uyum Süreçlerini yürüten Bilişim Hukukçumuz ve Siber Güvenlik ekibimizle kurumunuzun ihtiyaçlarına özgü destek verilmektedir.


Uyum süreci çalışmalarının tamamlanması noktasında projelerin hukuki ve siber güvenlik aşamalarını tamamlama hizmetlerimiz mevcuttur.
KVKK Uyum Süreci Projeleri, kurum iç işleyişinin tespiti, eksikliklerin belirlenerek çözüm stratejilerinin sunulması ve uyumlu hale gelinmesi için hukuki ve teknik kısımların tamamlanmasını kapsamaktadır.


Kurumsal yapılarda öncellikle, Uyum Süreci Projeleri kapsamında kurum departmanları ve çalışanlarına KVKK Eğitimleri, farkındalık süreçlerinin tamamlanması, kurum teşkilat yapılarının tespiti, veri işleyiş sistemini şekillendirme, kişisel veri envanterlerinin hazırlatılması, veri kategorizasyonlarının sağlanması, hukuki ve teknik raporlama hizmetlerinin yapılması ve kurum bünyesinde ki yazışmalar ile faaliyetlerin uyumlaştırılması sürecin giriş aşamalarıdır.


Başaran Akademi KVKK ve GDPR Eğitimi; KVKK ile yürürlükte ve taslak halindeki ikincil düzenlemelerinin yanında İş Kanunu, İSG Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve yeniden yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik gibi temel yasal düzenlemelerin konuyla ilgili hükümlere değinilecek geniş çaplı bir eğitim programıdır.


Cezai yaptırımlarla karşılaşmamak ve şirketinizi daha iyi bir noktaya taşımak ve uyum sürecinde alınması gereken aktörleri öğrenmek adına hepsi ve daha fazlası bu eğitim içeriğinde yer almaktadır.


Konunun kurumların İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem, Kalite başta olmak üzere bir çok departmanını yakından ilgilendirmekte olup, tüm iç işleyişi ilgilendiren bir süreçtir.
KVKK Uyum Sürecini tamamlayan kurumlar, canlı bir yapıya sahip olup, faaliyetlerinde ileri ivmeli olarak hareket edebileceklerdir.

Başaran Kurumsal'ın KVKK Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve yüzlerce referans firmalarımızın arasında yer almak için lütfen arayınız.