SolidWorks

Başaran Akademi, SolidWorks'ün uluslararası ‘SolidWorks Certified Associate' sınavlarını yapmaya yetkili merkezdir.