İş Zekası, Power BI

İş zekası, en kısa özeti ile ham verinin işlenerek anlamlı hale getirilmesini sağlayan araç ya da yöntemdir. Verinin bilgiye, bilginin aksiyona dönüştüğü sürecin altyapısını oluşturur.

Power BI, birbirinden bağımsız veri kaynaklarınızı tutarlı, görsel olarak sürükleyici ve etkileşimli öngörülere dönüştürmenizi sağlamak için birlikte çalışan yazılım hizmetlerinden, uygulamalardan ve bağlayıcılardan oluşan bir koleksiyondur. Verileriniz bir Excel elektronik tablosu veya bulut tabanlı ve şirket içi hibrit veri ambarları koleksiyonu olabilir. Power BI veri kaynaklarınıza kolayca bağlanmanızı, önemli noktaları görselleştirmenizi ve keşfetmenizi, bunu herkesle veya istediğiniz kişilerle paylaşmanızı sağlar.

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz.
Detaylar için tıklayın.c

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Exam: 70-778 Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI

MCSA

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Veri Ambarı Tasarlamak

Veri Ambarı Nedir?
Veri Ambarı Projesine Başlamak
Veri Kalitesi ve Master Veri Yönetimi
Veri Ambarı Mantıksal Tasarımı
Star ve Snowflake Schema
Time Dimension Kavramı
Veri Ambarının Fiziksel Tasarımı

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)

İş Zekası Uygulamalarında SSIS’in Konumu
SSIS Servislerine Giriş
SSIS Paketlerinin Geliştirilmesi
Kontrol Akışının Sağlanması
Veri Akışının Gerçekleştirilmesi
SSIS Paketlerinde Loglama
Hata Ayıklama ve Hata Yönetimi
Checkpoint ve Transaction Yönetimi
Paketlerin Dağıtımı ve Devreye Alınması
Master Data Service Kullanımı
Veri Üzerince Temizleme İşlemleri Gerçekleştirmek
Paketlerin Yönetimi ve Güvenliği

SQL Server Analiz Servisleri ve İş Zekası

Veri Ambarı ve OLAP kavramı
OLAP Veritabanlarının Hazırlanması
OLAP Mimarisi ve Yapılar, Servisler
Çok Boyutlu Analiz Projesi Oluşturma
OLAP Küpleri ve Boyutlarla Çalışma
Dimension ve Küp Dataları Oluşturmak
Küp Ölçüleri(Measures) ve Küp Ölçü Grupları(Measure Groups) İle Çalışmak
Partition Kavramı, Küpleri Ayırmak
MDX ile Hesaplamalı Alanlar
Sanal Küplerle Çalışmak
OLAP istemcisi olarak Excel
Action, Drillthrough ve Writeback kavramları
OLAP Çözümlerini Dağıtmak
Veri Madenciliğine Giriş
MDX'e Giriş
Tabular Model Analysis Services
Tabular Data Model ve PowerPivot Kavramı
Vertipaq ve DirectAccess
Tabular Data ve PowerPivot Projesi Hazırlama
DAX (Data Analyses Expression)’a Giriş

MDX(Multi Dimansional Expression) ile OLAP Verilerini Sorgulamak

MDX nesnelerini Anlama
MDX İfadelerini Kullanma
OLAP Küplerinden Değer Alma
Basit MDX Sorguları Oluşturmak
Set ifadelerini Oluşturmak ve Yönetmek
Gruplamalı Fonksiyonları Kullanmak
MDX Sorguları ile Örnek Uygulama
Hesaplamalı Hücereleri Kullanmak
SQL Server BI Development Studio
NET ile Analiz Servisi Veri Küplerine Erişmek ve İşlem Yapmak

SQL Server Reporting Services ile Raporlama

Reporting Service Mimarisine Bakış
Veri Kaynağı Hazırlamak (Shared Data Source)
Rapor Tasarlama Aracına Giriş
Rapor Tasarlama Bölümleri
Basit bir Rapor Oluşturma
Raporları Görüntüleme ve Dağıtma Formüller
Gruplamalı Raporlar
Alt Raporlarla Çalışmak
Graifk Raporlar Çıkarmak
CrossTab raporlar
Raporların Dağıtılması
Raporlara Programatik Erişim
OLAP Küpleri Üzerinen Görsel Rapor Üretmek
PowerView Kullanımı
•PoverView Kullanımı ile Görselleştirme
•PoverView ile Interaktif Raporlar
•Excel Üzerinden Analiz Servislerine Erişme

Veri Alma

Power BI Desktop Genel Bakış
Power BI Desktop Başlangıç
Power BI Desktop'taki Veri Kaynaklarına Bağlanma
Query Editor ile Verilerinizi Temizleme ve Dönüştürme
Daha Gelişmiş Veri Kaynakları ve Dönüşüm
Düzensiz Olarak Formatlanmış Verileri Temizleme

Modelleme

Verilerinizi Modellemeye Giriş
Veri İlişkilerinizin Nasıl Yönetileceği
Hesaplanmış Sütunlar Yaratma
Veri Modellerini Eniyileme
Hesaplanmış Ölçüler Yaratma
Zamana Dayalı Verileri Keşfetme

Görselleştirmeler

Power BI'deki Görsellere Giriş
Basit Görselleştirmeler Yaratma ve Özelleştirme
Karma Grafikler
Dilimleyiciler
Harita görselleştirmeleri
Matrisler ve tablolar
Dağılım Çizelgeleri
Şelale ve huni çizelgeleri
Gauges ve tek sayı kartlar
Çizelgeler ve görsellerdeki renkleri değiştirme
Şekiller, metin kutuları ve resimler
Sayfa Düzeni ve Formatı
Bir Rapor Sayfasını Kopyalama
Verisiz Kategoriler Gösterme
Z-sırası
Görsel hiyerarşiler ve drill-down

Yayımlama ve Paylaşma

Power BI Service'e Giriş
Power BI Desktop raporlarını yayınlama
İçerik Paketleri, Güvenlik ve Gruplara Giriş
Dashboard'ları ve raporları yazdırma ve export etme
Power BI'deki Hızlı Kavrayışlar
Bir Dashboard Yaratma ve Yapılandırma
Kurumunuzla Dashboardlar'ı Paylaşma

Bu Kategorideki

Diğer Eğitimler

Bilgi almak istiyorum