İHA2 ve İHA3 Ticari İnsansız Hava Aracı Pilotu

Programın Amacı

 1. İnsansız hava aracının (İHA) gövde ve sistemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları,

 2. İtki sistemlerinin özelliklerini kavramaları,

 3. Aviyonik sistemlerin özelliklerini kavramaları,

 4. Seyrüseferi ve uçuş operasyonunu kavramaları,

 5. Hava aracının uçuş prensiplerini kavramaları,

 6. İnsan faktörünün uçuş operasyonu üzerindeki etkilerini kavramaları,

 7. Hava alanındaki ATC ve iniş sistemleri ile pilot arasındaki iletişim yöntemlerini kavramaları,

 8. İHA bakım, kontrol ve onarım işlemlerini kavramaları,

 9. Profesyonel düzeyde İHA uçuşu gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.

 10. Aviyonik sistemlerin özelliklerini kavramaları,

 11. Hava alanındaki ATC ve iniş sistemleri ile pilot arasındaki iletişim yöntemlerini

  kavramaları,

 12. Uçuş öncesi operasyonel usulleri ve işletme yöntemlerini kavramaları,

 13. Emniyetli uçuş planlama yöntemlerini ve usullerini kavramaları,

 14. İHA operasyonları için gerekli olan meteoroloji bilgisine sahip olmaları,

 15. Havacılık kurallarını kavramaları,

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz.
Detaylar için tıklayın.

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

MEB Sertifikaları

İHA2 ve İHA3 Ticari İnsansız Hava Aracı Pilotu Sertifikası
MEB Sınavlarına girilerek alınan MEB onaylı sertifikadır.

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

 1.  

İHA2

A. İHA TANITIM

-Hava Aracı ve İHA Tanımı
-İHA’nın Temel Prensipleri
-İHA’nın Teknik Kabiliyet ve Görevleri
-İHA Sistem Tasarımı ve Üretim Süreci
-İHA Bileşenleri ve Alt Sistemler
-Havacılık Terimleri ve Tanımlar
-Acil Durum Donanımları
-Hava Aracı Temel Uçuş Prensipleri
-Operasyon Kısıtlamaları
-Stabilite
-Kütle
-Ağırlık Merkezi
-Faydalı Yüklerin Operasyona Etkisi
-Otonom Uçuş
-Görerek Uçuş
-İHA’ya Manuel Müdahale ve İHA’yı Devre Dışı Bırakma
-Uçuş Modları
-Denge ve Kütle İlişkisi

B. İTKİ SİSTEMLERİ

-Hava Aracı İtki Sistemleri 
* Motor sistemi
* Yakıtsistemi
* Elektrik sistemi
-Hava Aracında Kullanılan Bataryalar
-Servo Motorlar
-Sabit ve Döner Kanat
-Rotor ve Çoklu Rotor
-Motor, Rotor ve Hareket Mekanizmaları
-Elektrikli ve Benzinli Motorlar
-Kanat ve Pervane Profili

C. AVİYONİK SİSTEMLER

-Radyo Kontrol Sistemleri
-Görüntü Sistemleri
-Güç Kontrol Kartları
-Algılama ve Sakınma Sistemleri
-Faydalı Yük Elektronik Bileşenleri
-Sensör Sistemleri
-Yer Kontrol İstasyonu ve Sistemleri
-Telemetri Sistemleri

D. OPERASYONEL USULLER (İŞLETME YÖNTEMLERİ)

-Planlama Öncesi Tasarlanan Görevi Değerlendirme
-Operasyon Sahasını Değerlendirme
-Emniyetli Operasyon Ortamı Oluşturma
-Tehlike tanımlama
*Risk değerlendirmesi 
*Basitleştirici önlemler 
*Arazi sahibinin izni
-Çevresel Faktörler
*Uçuş Bölgesi
*Hava sahası
*Hava alanları
-Manialar
-Standart Konuşma Usulleri
*ATC ile iletişim
*Diğer paydaşlar ile iletişim
-Uçuş Öncesi Fiziki Kontroller
*Takılı parçaların ve faydalı yüklerin emniyeti
*Uçuşa elverişlilik durumu
*Arıza kontrolleri
*Batarya koşulları
*Hava koşulları
-Uçuş Sırası Fiziki Kontroller
*Uçuşu izleme
*Batarya durumu
*Görüş hattı
*Çarpışmayı önleme ve ayrıştırma
-Uçuş Sonrası Kontroller
*Uçuş ayrıntılarını kaydetme ve geribildirim
*Uçuş sonrası bakım
-Acil Durum Müdahaleleri
*Kontrolün kaybedilmesi ve sürüklenme
*Kaçınılması gereken işlemler
*Tahsis edilmiş sahanın açık olmaması
-Hava Aracı ve Kumandalara Serbest Erişim

E. UÇUŞU PLANLAMA VE İZLEME

-Uçuş Planı ve Uçuş Hazırlığı 
* Uçuşa karar verme
* Operasyon zarfı
**Uçuşzamanı 
**Uçuşsüresi
**Uçuşu menzil ve güzergâha göre planlama
-Emniyetli Operasyon
-Havacılık prensipleri
-Tehlikeyi tanımlama
-Risk değerlendirmesi
-Uçuş emniyetini sağlama
-Çarpışmayı engelleme
-Tehlikeyifarketmeve tehlikeden kaçınma
-Dikkat Faktörü
-Mesafe, İrtifa, Rakım ve Sürat Limitleri
-Kalabalık ve Topluluk Üzerinde Uçuş
-Üçüncü Taraf Güvencesi

F. METEOROLOJİ BİLGİSİ

-Meteorolojinin Tanımı
-Hava Tahmin Raporu Kaynakları
-Meteorolojik Verileri Okuma ve Yorumlama
-Atmosfer Katmanlarının Özellikleri
-Atmosferik Görüş Mesafesi
-İHA Operasyonları İçin Raporlar, Tahminler ve Meteorolojik Konvansiyonlar
-İHA Operasyonlarını Etkileyen Meteorolojik Faktörler
-Yatay ve dikey hava taşınım hareketleri
-Rüzgâr, sıkışma ve türbülans
-Buzlanma
-Yağış, bulut ve kümülonimbüs
-Basınç ve sıcaklık değişimi
-Havacılık Amaçlı Rutin Hava Raporu (METAR) Kodlaması
*CA VOK
*SKC
*NSC

G. HAVACILIK KURALLARI

-Yasal Sorumluluklar, Sözleşmeler ve Uygulamalar
-Mülkiyet Hakları ve İzinler
-Operasyon Sahasına Erişim Şartları
-Uçuş Öncesi/Sırası/Sonrası Hukuki Süreçler
-Havacılık Freyzyolojisi ve Terminolojisi
-Havacılık Alfabesi ve Standart Terimler
-Hava Seyrüsefer Terimleri
-Türkiye Havacılık/Hava Sahası Düzenlemeleri
-SHT-İHA Mevzuatı
*Uçuş kuralları
*İHA pilotu lisanslandırma
*İHA kayıt ve tescil işlemleri
*Yetkili eğitim kuruluşları
-Kural İhlali, Olay ve Kaza Bildirimi
-Kaza İnceleme
-Sigorta Yükümlülükleri
-Hava Aracı Güvencesi

H. SEYRÜSEFER

-Dünya, Ay ve Güneş Sistemi
-Yörüngeler
-Üç Boyutlu Konumlandırma ve Referans sistemleri
-Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri ve GNSS Prensipleri
-Havacılık Harita Terimleri
*Ölçek
* İrtifa
*Yükseklik
*Rakım
*Mesafe
-Özel Havacılık Haritaları ve Harita Yorumlama
-Operasyon Kuralları
*Uçuş prosedürleri
*Acil durumlarda yapılması gerekenler
-Uçuş Bilgilendirme Bölgesi (FIR)
-Hava Sahası Sınıflandırması
*Ayrıştırma ilkeleri
*Tehlikeli sahalar
*Uçuşa yasak bölgeler
*Kısıtlanmış sahalar
*Geçici hava sahası kısıtlamaları
-Özel Hava Sahası Türleri
*Hava limanı trafik bölgesi(A TZ)
*Kontrollü hava sahası (CTR)
*Ayrılmış hava sahası
** Planör sahası 
** Paraşüt sahası
**Diğer faaliyet sahaları
-Türkiye Havacılık Bilgi Yayınları
-İHA Operasyon Koşulları
*Görüş hattı
*Operasyon zarfı
*Emniyetli ve güvenli uçuş
*Risk değerlendirmesi

İ. UÇUŞ PRENSİPLERİ

-Kumanda Edilebilir Sistemler
*İHA kumanda donanımı ve yazılımı
*Yer istasyonu donanımı ve yazılımı
*Entegrasyon sorunları
*Otopilot ve manuel kumanda
*Radyo kontrol sistemleri
-Sensör Sistemleri
-Komuta ve Kontrol
*Veri bağı frekansları ve spektrum
*Veri bağlantıları ve kontrolleri
-Uçuş Performansı

J. OPERASYODA İNSAN FAKTÖRÜ

-Operasyonda İnsan Faktörüne Yönelik Havacılık Uygulamaları
-Ekip Sağlığı Önlemleri
-Operasyonu Etkileyen Sağlık Durumları
*Alkol ve ilaç kullanımı 
*Alınan tedaviler
*Sağlık kısıtlamaları
-Yorgunluk ve Dikkat Eksikliğine Yol Açan Faktörler
* Uçuş süreleri ve iş yükü
*Uçuş zamanları
*Çalışma saatleri
-Uzaktan ve Yalnız Çalışma
-Sosyal Baskı, Stres ve Öz Güvenin Operasyona Etkisi
-Ekip ve Meslektaş Yönetimi
-Halk ve Üçüncü Taraflarla İletişim

K. OPERASYONDA İLETİŞİM USULLERİ

-VFR İletişim 
-IFRİletişim

L. KONTROL,BAKIMVEONARIM

-Uçuş Öncesi Bakım ve Kontroller
-Uçuş Sonrası Bakım ve Kontroller
-Periyodik (Dönemsel) Bakım ve Kontroller
-Kaza Sonrası Bakım ve Onarım
-Sistem Bakımı ve Onarımlar
*Hava aracının ve takılı parçaların güvenliği
*İmalatçının tavsiyeleri
*Emniyetli uçuş gereklilikleri

M. UÇUŞEĞİTİMİ

-Kumanda Göstergeleri
-Kalkış ve İniş Komutları
-Yatay ve Dikey Hareket Komutları
-Görsel ve Sesli Uyarılar
-Kumanda ve Uçuş Modları
-Acil Durumlar
-Faydalı Yüklerle Uçuş
-Yakıt İkmali
-Simülatör Kullanımı


İHA3

A. İHA TANITIM 

-Hava Aracı ve İHA Tanımı 
-İHA’nın Temel Prensipleri 
-İHA’nın Teknik Kabiliyet ve Görevleri 
-İHA Sistem Tasarımı ve Üretim Süreci 
-İHA Bileşenleri ve Alt Sistemler 
-Havacılık Terimleri ve Tanımlar 
-Acil Durum Donanımları 
-Hava Aracı Temel Uçuş Prensipleri 
-Operasyon Kısıtlamaları 
-Stabilite
-Kütle
-Ağırlık Merkezi 
-Faydalı Yüklerin Operasyona Etkisi 
-Otonom Uçuş 
-Görerek Uçuş 
-İHA’ya Manuel Müdahale ve İHA’yı Devre Dışı Bırakma 
-Uçuş Modları
-Denge ve Kütle İlişkisi 

B. İTKİ SİSTEMLERİ 

-Hava Aracında Kullanılan Bataryalar 
-Hava Aracı İtki Sistemleri 
*Motor sistemi 
*Yakıt sistemi 
*Elektrik sistemi 
-Servo Motorlar 
-Sabit ve Döner Kanat 
-Rotor ve Çoklu Rotor 
-Motor, Rotor ve Hareket Mekanizmaları 
-Elektrikli ve Benzinli Motorlar 
-Kanat ve Pervane Profili 

C. AVİYONİK SİSTEMLER 

-Radyo Kontrol sistemleri 
-Görüntü Sistemleri 
-Güç Kontrol kartları 
-Algılama ve Sakınma Sistemleri 
-Faydalı Yük Elektronik Bileşenleri 
-Sensör Sistemleri 
-Yer Kontrol İstasyonu ve sistemleri 
-Telemetri Sistemleri 

D. OPERASYONEL USULLER (İŞLETME YÖNTEMLERİ) 

-Tasarlanan Görevi Değerlendirme -Operasyon Sahasını Değerlendirme 
-Emniyetli Operasyon Ortamı Oluşturma
*Tehlike tanımlaması 
*Risk değerlendirmesi 
*Basitleştirici önlemler 
*Arazi sahibinin izni 
-Çevresel Faktörler 
*Uçuş Bölgesi 
*Hava sahası
*Hava alanları 
-Manialar 
-Standart Konuşma Usulleri 
*ATC ile iletişim 
*Diğer paydaşlar ile iletişim 
-Uçuş Öncesi Fiziki Kontroller 
*Takılı parçalar ve faydalı yüklerin emniyeti 
*Uçuşa elverişlilik durumu 
*Arıza kontrolleri
*Batarya koşulları
*Hava koşulları 
-Uçuş Esnası Fiziki Kontroller 
*Uçuşu izleme 
*Batarya durumu 
*Görüş hattı 
*Çarpışmayı önleme ve ayrıştırma 
-Uçuş Sonrası Fiziki Kontroller 
*Uçuş ayrıntılarını kaydetme ve geri bilgilendirme 
*Uçuş sonrası bakım 
-Acil Durum Müdahaleleri 
*Kontrolün kaybedilmesi ve sürüklenme 
*Kaçınılması gereken işlemler 
*Tahsis edilmiş sahanın açık olmaması 
-Hava Aracına ve Kumandalarına Serbest Erişim 

E. UÇUŞU PLANLAMA VE İZLEME 

1. -Uçuş Planı ve Uçuş Hazırlığı
*Uçuşa karar verme 
*Operasyon zarfı
*Uçuşzamanı 
*Uçuş süresi
*Uçuşumenzilvegüzergâha göre planlama
-Emniyetli Operasyon 
*Havacılık prensipleri 
*Tehlikeyi tanımlama 
*Risk değerlendirmesi 
*Uçuş emniyetini sağlama 
*Çarpışmayı engelleme 
*Tehlikeyi fark etme ve tehlikeden kaçınma 
*Dikkat Faktörü 
-Mesafe, İrtifa, Rakım ve Sürat Limitleri 
-Kalabalık ve Topluluk Üzerinde Uçuş 
-Üçüncü Taraf Güvencesi 

F. METEOROLOJİ BİLGİSİ 

-Meteorolojinin Tanımı 
-Hava Tahmin Raporu Kaynakları 
-Meteorolojik Verileri Okuma ve Yorumlama 
-Atmosfer Katmanlarının Özellikleri 
-Atmosferik Görüş Mesafesi 
-İHA Operasyonları İçin Raporlar, Tahminler ve Meteorolojik Konvansiyonlar 
-İHA Operasyonlarını Etkileyen Meteorolojik Faktörler
*Yatay ve dikey hava taşınım hareketleri
*Rüzgâr, sıkışma ve türbülans 
*Buzlanma 
*Yağış, bulut ve kümülonimbüs 
*Basınç ve sıcaklık değişimi 
-Havacılık Amaçlı Rutin Hava Raporu (METAR) Kodlaması 
*CA VOK 
*SKC
*NSC 

G. HAVACILIK KURALLARI 

-Yasal Sorumluluklar, Sözleşmeler ve Uygulamalar 
-Mülkiyet Hakları ve İzinler 
-Operasyon Sahasına Erişim Şartları 
-Uçuş Öncesi/Sırası/Sonrası Hukuki Süreçler 
-Havacılık Freyzyolojisi ve Terminolojisi 
-Havacılık Alfabesi ve Standart Terimler 
-Hava Seyrüsefer Terimleri 
-Türkiye Havacılık/Hava Sahası Düzenlemeleri 
-SHT-İHA Mevzuatı
*Uçuş kuralları
*İHA pilotu lisanslandırma 
*HA kayıt ve tescil işlemleri 
*Yetkili eğitim kuruluşları 
-Kural İhlali, Olay ve Kaza Bildirimi 
-Kaza İnceleme 
-Sigorta Yükümlülükleri 
-Hava Aracı Güvencesi 

H. SEYRÜSEFER 

-Dünya, Ay ve Güneş Sistemi 
-Yörüngeler 
-Üç Boyutlu Konumlandırma ve Referans Sistemleri 
-Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri ve GNSS Prensipleri 
-Havacılık Harita Terimleri 
*Ölçek
*İrtifa
*Yükseklik
*Rakım
*Mesafe 
-Özel Havacılık Haritaları ve Harita Yorumlama 
-Operasyon Kuralları 
*Uçuş prosedürleri 
*Acil durumlarda yapılması gerekenler 
-Uçuş Bilgilendirme Bölgesi (FIR) 
-Hava Sahası Sınıflandırması 
*Ayrıştırma ilkeleri 
*Tehlikeli sahalar 
*Uçuşa yasak bölgeler
*Kısıtlanmış sahalar 
*Geçici hava sahası kısıtlamaları 
-Özel Hava Sahası Türleri 
*Hava limanı trafik bölgesi (A TZ) 
*Kontrollü hava sahası (CTR) 
*Ayrılmış hava sahası 
**Planör sahası 
**Paraşütsahası
**Diğer faaliyet sahaları 
-Türkiye Havacılık Bilgi Yayınları 
-İHA Operasyon Koşulları 
*Görüş hattı 
*Operasyon zarfı
*Emniyetli ve güvenli uçuş
*Risk değerlendirmesi

İ. UÇUŞ PRENSİPLERİ 

-Kumanda Edilebilir Sistemler 
*İHA kumanda donanımı ve yazılımı 
*Yer istasyonu donanımı ve yazılımı 
*Entegrasyon sorunları 
*Otopilotvemanuelkumanda 
*Radyo kontrol sistemleri 
-Sensör Sistemleri 
-Komuta ve Kontrol 
*Veri bağı frekansları ve spektrum 
*Veri bağlantıları ve kontrolleri 
-Uçuş Performansı 

J. OPERASYONDA İNSAN FAKTÖRÜ 

-Operasyonda İnsan Faktörüne Yönelik Havacılık Uygulamaları 
-Ekip Sağlığı Önlemleri 
-Operasyonu Etkileyen Sağlık Durumları 
*Alkol ve ilaç kullanımı 
*Alınan tedaviler 
*Sağlık Kısıtlamaları 
-Yorgunluk ve Dikkat Eksikliğine Yol Açan Faktörler 
*Uçuş süresi 
*İş yükü 
*Çalışma saatleri 
-Uzaktan ve Yalnız Çalışma 
-Sosyal Baskı, Stresin Öz Güvenin Operasyona Etkisi 
-Ekip ve Meslektaş Yönetimi 
-Halk ve Üçüncü Taraflarla İletişim 

K. OPERASYONDA İLETİŞİM USULLERİ 

-VFR İletişim 
-IFR İletişim 

L. KONTROL,BAKIMVEONARIM 

-Uçuş Öncesi Bakım ve Kontroller 
-Uçuş Sonrası Bakım ve Kontroller 
-Periyodik (Dönemsel) Bakım ve Kontroller 
-Kaza Sonrası Bakım ve Onarım 
-Sistem Bakımı ve Onarımlar 
* Hava aracının ve takılı parçaların güvenliği 
* İmalatçının tavsiyeleri
* Emniyetli uçuş gereklilikleri 

M. UÇUŞ EĞİTİMİ 

-Kumanda Göstergeleri 
-Kalkış ve İniş Komutları 
-Yatay ve Dikey Hareket Komutları 
-Görsel ve Sesli Uyarılar 
-Kumanda ve Uçuş Modları 
-Acil Durumlar 
-Faydalı Yüklerle Uçuş 
-Yakıt İkmali 
-Simülatör Kullanımı