ArcGIS Kursu

ArcGIS programı ölçeklendirilebilen ve entegre bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımıdır. (GIS - Geographic information systems). Bünyesinde arcreader, arcview, arceditor, arcinfo, arcgis desktop extensions'i barındırır. ArcGIS, GIS uygulamalari için diğer programlara kıyasla detay fazladır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi ArcGIS KursuSertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması


Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Temel Kavramlar

Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?
Harita ve Projeksiyon Bilgisi
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısı
Katman Yapısı
Mekansal ve Mekansal Olmayan Veriler

Arcmap’te Veri ve Haritalar ile Çalışmak

ArcMap Ara yüzünü Tanıma
Veri Görüntüleme
Haritalar Üzerinde Gezinti Yapmak
Detay Özniteliklerine Bakış
Haritaya Ait Verileri Düzenleme
ArcMap Arayüzüne Shapefile,Feature Class ve Raster Veri Ekleme

Veri Görüntüleme ve Tematik Harita Oluşturma

Katmanların Koordinat Sistemlerini İnceleme 
Farklı Koordinat Sistemlerine Ait Verilerli Görüntüleme
Vektör Verilerde Semboloji Sembollerin Değiştirilmesi
    Kategorisel Özellikler Kullanılarak Vektör Verilere Semboloji Atamak 
Raster Verilerde Semboloji 
Semboloji Kütüphaneleri 
Farklı Sembollerle Çalışmak 
Katmanlar Üzerinde Etiketlendirme

Pafta Koordinatlama ve Veritabanı Tasarımı

Raster Verilerin Coğrafi Olarak Koordinatlandırılması
Nokta, Çizgi, Poligon Katmanlarının Oluşturulması
Sözel Tabloların Oluşturulması
Verilerin Sayısallaştırılması
Verilerde Koordinat Sistemi Dönüşümü

ArcCatalog Arayüzüne Giriş

Arayüzü tanıma
Örnek .gdb ve .mdb oluşturma
Veri banlarında veri kopyalama

Çizim (Sayısallaştırma) ve Güncelleme İşlemleri

Veri tabanındaki Katmanların Sayısallaştırılması
Öznitelik Bilgilerinin Oluşturulması
Gelişmiş Çizim Teknikleri
Veri Güncelleme
Tabloların Birleştirilmesi - Excel Tablosunun Katmanların Tablolarına Ekleme
   Tablolara Sonradan Sütun Eklenmesi ve Otomatik Sütun Hesaplamaları

Veri Sorgulama ve Raporlama

Sözel Verilerin Sorgulanması 
Mekansal Verilerin Sorgulanması

Veri Dönüşüm Fonksiyonları ve Veri Aktarımı

Haritaya Koordinatlı Verilerin Eklenmesi 
Excel, .dbf ve Farklı Formatlara Ait Verilerin Dönüştürülmesi 
CAD Verilerinin Kendi Formatlarında Görüntülenmesi ve Esri Formatlarına Dönüşümleri
Haritaları Google Earth’e Aktarma

Çıktı İşlemleri Haritaların Çıktıya Hazırlanması

Çıktı Boyutunun Ayarlanması ve Ölçeğe Uyumlu Hale Getirilmesi 
Dinamik Lejant Ekleme
Dinamik Ölçek Ekleme
Dinamik Kuzey Oku Ekleme
Jpeg, Png, Pdf … Formatında Çıktı Alma

Sık Kullanılan Temel Coğrafi İşlem Araçların kullanımı

Select
Union
Dissolve
Buffer vb.

3D Analyst Veri Üretimi

TIN Veri Modelini Kullanarak DEM Üretmek
Eğim Haritası
Bakı Haritası 
Kabartma Haritası
DEM Yüzeyinden Kontür Üretmek
TIN – Vektör Dönüşümü
Raster – Vektör Dönüşümü
3D Video ve çıktı oluşturma

CBS Elektrik Projelerine Genel Bakış

Veri yapısının incelenmesi
Veri tiplerinin incelenmesi
Web servis sistemlerine bakış

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.

Bu Kategorideki

Diğer Eğitimler

Bilgi almak istiyorum!