Başaran Akademi | ASP .NET Kursu

ASP .NET Kursu

ASP.NET kursuna katılarak programcılık ve veritabanı mantığını öğrenip, güncellenebilen dinamik web siteleri hazırlayabilir. Sorgu mantığını kavrayıp farklı yazılım projelerini geliştirecek duruma gelirler. ASP.NET; Programcılar, Web Programlama Öğrenmek İsteyenlerin katılabileceği bir programdır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi ASP .NET Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Uluslararası  ASP .NET Kursu Sertifikalar

ASP.NET'in sertifikasyon sınavlarına katılabilir ve aşağıdaki ünvanlara sahip olabilirsiniz. Sınavlara Pearson Vue Antalya Yetkili Sınav Merkezimizden girebilirsiniz.

Exam: 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications

MCSA

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

VS.NET Kurulumu

Prerequisites Kurulumu
Visual Studio.NET Kurulumu
MSDN Kütüphanesi Kurulumu
Kurulum Tamamlanması

.NET Mimarisi

Microsoft Visual Studio.NET Arayüzü
VS.NET IDE(Giriş & File ve Edit Menüleri)
VS.NET IDE(Menüler ve Toolbarlar)
VS.NET IDE(Toolbarlar ve Bazı Pencereler)

C# Programlamaya Giriş

C# Kod Yapısı ve Örnek Program (Merhaba Dünya)
C# Konsol Uygulamaları ve Değişken Kavramları
C# Aritmetik ve Aritmetik Operatörleri
C# Karşılaştırma ve Ilişkisel Operatörler

Kontrol Yapıları

Algoritmalar
Kontrol Yapıları
Karar Verme (If Yapısı ve Mantıksal Operatörler)
If Örneği (Not Hesaplama)

While Döngü Yapısı ve Arttırma Azaltma Operatörleri

Değer Tipleri
For Döngü Yapısı
Switch Yapısı
Do-While Döngü Yapısı

Metodlar

Bazı Sınıfların Metodları
Math Sınıfı Metodları
Metodlar
Metod Overload

Arrays ( Diziler)

Diziler
Array Sınıfı ve Çok Boyutlu Diziler
ArrayList, Hashtable

Nesne Temelli Programlama

Sınıf ve Nesne Kavramına Giriş
Properties
Composition
Static Metodlar ve Özellikler
Const ve Readonly, This Referansı
Structure
Collections

Nesneye Yönelik Programlama (OOP)

Giriş, Temel Kavramlar
Temel Sınıf ve Türemiş Sınıflar
Protected ve Internal
Temel Sınıf ve Türetilmiş Sınıflar Arasındaki İlişki
Türetilmiş Sınıflarda Constructor ve Destructorlar
Kalıtım
Abstract Metodlar ve Sınıflar

Delegate

Delegate (temsilciler)
Exception Handling
Catch ve Exceptions
Throw
Exceptionlar ve Kalıtım
Arayüzün tasarımı, contact ve exception sınıfları

XML

XML ye giriş
XML Okumak ve Yazmak
Veritabanı ve ADO.NET
Veritabanı ve İlişkisel - Veritabanlarına Giriş
SQL Server
SQL
Select
Where
Order By
Iki Tabloyu Birleştirmek
Insert Into
Update
Delete
ADO.NET Nesne Modeli
Veritabanına Bağlanma ve Çeşitli Nesneler (Connection, Adapter)
Formların Hazırlanması
Veri Kaydetme
Sorgulama
Detay Bilgileri Göstermek
Veri Güncelleme
Dataseti XML Olarak Kaydetmek ve Okumak
DataReader Kullanmak
Webform ve ASP.NET

WebForm a Giriş

WebForm Arayüzü
WebForm Bileşenleri
ImageButton
Placeholder
WebForm
Calendar
Adrotator
DataList
Required Field Validator
Range Validator
Compare Validator
Regular Expression Validator

DataGrid

Properties
Events
Server
Request
Response

WebService

WebService'e Giriş
XML WebService'lere Giriş
WebService Oluşturmak
WebService Kullanmak

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.