Başaran Akademi | COBIT Kursu

COBIT Kursu

COBIT, yöneticilere, denetçilere ve BT kullanıcılarına genel kabul görmüş önlemler göstergeler,süreçler ve en iyi uygulamalar sağlayarak bilgi teknolojilerinin faydalarını maksimize ederek BT Yönetişimi ve kontrollerin kuruluşlarda geliştirilmesinde yardımcı olur.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi COBIT Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

 

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Introduction to COBIT 2019

Benefits of Enterprise Governance of IT
Attributes and benefits of COBIT 2019
Overview of the COBIT core and the updated COBIT 2019 product family
Major differences between COBIT 5 and COBIT 2019

COBIT Principles and Concepts

Six principles for a governance system
Three principles of a governance framework

Governance System and Components

Governance and management objectives
Components of a governance system and the key differences (formerly enablers)
Processes, Organisational structures
Principles / Policies / Frameworks
Information
Culture / Ethics / Behaviour
People / Skills / Competencies
Services / Infrastructure / Applications
Focus areas that describe governance topics
Small / medium sized businesses
Cybersecurityo Risks
DevOps
Design factors
Enterprise strategy
Enterprise goals
Risk profile
Enterprise size
Threat landscape
Regulatory requirements
Role of IT
Sourcing model for IT
IT implementation methods
Technology adoption strategy
COBIT goals cascade that supports the prioritisation of management objectives based on enterprise goals

Governance and Management Objectives

Overview of the COBIT core model and the 40 governance and management objectives 
Purpose statements 
Description of the governance components 
Practices, related metrics and activities 
Inputs and outputs 
Practice capability levels

Performance management in COBIT

How the governance and management system and all the components of an enterprise work
Managing performance of processes – the capability levels (0-5) to measure how well a process is implemented and performing
Performance management guidance for assessing other governance system components – organisational structures, information items, culture and behaviour aspects

Designing a Tailored Governance System

The need for tailoring
Impact of design factors
Designing a tailored governance system

The COBIT Business Case

Making a case for getting started
Overview of the COBIT business case
Business case components

Implementing Enterprise Governance over IT

The implementation roadmap
Implementation phases
Design guide and Implementation Guide relationships

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.