Delphi Kursu

Pascal tabanlıdır. Nesneye yönelik programlama ve visual programlama yapabilme özelliği taşır. Nesnel yetenekleri C++ 'tan üstündür.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Delphi Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Delphi'ye Giriş

Delphi Database Access(Veritabanı Erişimi)
The Borland Database Engine (BDE)
dbGo
InterBase Express (IBX)
Çevre Birimler
Form Tasarlayıcı(Designer)
Obje Tanımlayıcı(Object Inspector)
Kod Editor
Çalışma alanını özelleştirme
Sürükleme ve yanaştırma
Faydalı Tuşlar
GUI Tuşları
Form Tasarlayıcı(Designer) tuşları
Obje Tanımlayıcı Tuşları
Editor Tuşları

Kullanıcı Arayüz Tasarlama

Komponentler
Özellikler
Olay Yakalayıcılar(Event Handlers)
İsimlendirme Anlamları
Kullanıcı Arayüzünü Oluşturma
Kod Yazma
Online Yardım
Programı Test Etme
Menüler
Hata Yakalayıcılar (Exceptions)
Yardımı Nasıl Kullanırsın?

Tipler, Sabitler ve Değişkenler

Basit Tipler, Sabitler ve Değişkenler, Daha Kompleks Tipler

Delphi Programının Yapısı

Project Dosyası (.DPR)
Pascal Unit Dosyası (.PAS)
Projeyi Başka Bir Lokasyona Taşıma
Delphi Projesi Tarafından Oluşturulan Dosyalar
Delphi Unit'in Yapısı

Subroutine'ler

Procedure'ler ve Fonksiyonlar
Overloaded Procedure'ler
Default Parametre Değerleri
Parametre Geçiş Eğilimleri

IDE Olanakları

Proje Masaüstü, Genel Masaüstü, Component Şablonları, Çerçeveler, ToDo Listeleri

BDE veya ADO ile Veritabanı Erişimi

Tablolar, Data Source'lar ve Data-Duyarlı Kontroller
SQL Veritabanlarına Bağlanma
Master-Detail İlişkisi
TTable Component ile Programlama
Tablo Alanına Erişim
Data Üzerinde Arama
Yer İmleri ve Kayıtları Tarama
Hesaplanmış Alanlar
Parametrelenmiş SQL
İçiçe SQL'ler
Veritabanı Bağlantısı ve Transactions

Hata Yakalama(Exception Handling)

Debugger Nasıl Çalışıyor?
Exception Nedir?
Yakalamak İçin Exception'a Bakmak
Try/Except İfadesiyle Exception'ı Yakalamak
Exception'ları Farklılaştırma
Eski Tip Exception Yakalayıcı
Exception Fırlatmak
Exception'lar Aracılığıyla Data Tutarlılığı
Özelleşmiş Exception Yaratmak
Sesssiz Exception'lar
IDE'den Exception Duyarlılığını Kaldırmak.
Uygulama Seviyesinde Exception Yakalama
TApplicationEvents
Özel BDE Hatalarını Yakalamak

Kaynak Korunumu

Exception ve Kaynak(Resource) Kaçakları
Try/Finally İfadesi

Yetki Verme(Delegation) Modeli

Event Handler'in Gönderici(Sender) Parametresi
Tip Dönüştürme-Typecasting (Safe ve Unsafe)
Tag Özelliği

Dinamik Obje Yaratmak

Component Objesi Yaratmak
Component Sahipliği
Component'i Gerçekleştirme Unit'ine Yerleştirme
Görsel Componentleri Göstermek
Event Yakalayıcıları Oluşturmak
Eventler
Objeleri ve Component'leri Direkt Olarak Öldürme
Component İsimleri
Object Yaratma Özeti
Non-Component Obje Yaratmak
TIniFile İle INI Dosyalarına Erişmek
TRegIniFil İle Win32 Registry'e Erişmek

Object Oriented Programlama Konsepti

Encapsulation
Inheritance
Polymorphism
Compiler Spesifik
Pratikte Kullanım
Data Saklama
Private Members, Protected Members
Public Members, Published Members
Properties(Özellikler)
Clas Tanımlama (Defining Classes)
Kod Şablonları
Abstract Method'lar
Class Tamamlama
Module Navigation
Class'lardan Miras Almak
Polymorphism Yaratma
Polymorphism, Compiler İçin Ne Demektir?
Object'ler İçin Test Yaratmak
Constructor'lar ve Destructor'lar

Delphi Debug

Koşullara ve Geçiş Sayaçlarına Bağlı Breakpointler
Watch Expressions
Tooltip İfade Hesaplama
Debug Tanımlayıcı
If Senaryoları
Program Çalıştırma
Call Stack

Hata Kontrolü (Exception Handling)

Exception Yakalama ve Kullanımı - try catch
Finally Bloğu ve Kullanım
Exception Tanımlama ve Kullanma Yöntemleri
Exception Tanımlama ve Fırlatma
Hatalar ve Çalışma Zamanı(Runtime) Exception'ları
Assertion'lar

Okuma/Yazma ( Input/Output ) Stream'ler

Stream Nedir?
Byte - Karakter Seçimi
Byte stream'in Karaktere Çevrimi
File Objesi
Binary Input ve Output
PrintWriter Class'ını Kullanma
Okuma ve Yazma Objeleri
Basit ve Filtrelenmiş Stream'ler

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.