Başaran Akademi | Java Kursu

Java Kursu

Nesneye yönelik bir dildir. Son yıllarda geliştirilmiş bir dil olup modern ve yenilikçi altyapısı ve visual özellikleri ve sürekli gelişen kütüphane (library) desteği ile gün geçtikçe kullanımı artmaktadır. Java dili hemen hemen her alanda kullanılır. Esnek ve güçlüdür.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Java Temel Seviye

Çalışma Ortamı - Java Runtime Environment(JRE)
    Java Sanal Makinesi
    Java Yazılım Geliştirme Araçları - JDK, Eclipse, Netbeans...
Veri Tipleri, Değişkenler ve operatörler
    int, char, byte, long, double, float
    +, -, *, /, %, ++, --, ==, !=, !, >, <, <=, >=
Kontrol İfadeleri
    If, Else, Elseif, Switch
    For, while, Do While
    break, continue
Fonksiyonlar(Methods)
    Main Fonksiyonu ve Argümanları
    Fonksiyon Yaratma ve Çağırma
    Fonksiyon Ön Belirteçleri (Modifiers)
    Pass by Value ve Pass by Reference Olarak Çalışma
    Fonksiyon Overloading
    Recursif Fonksiyonlar
Diziler(Arrays)
    Dizi nedir?
    Dizi Tanımlamak ve Değer Atamak
    Dizilerde İndis Yönetimi
Nesne Tabanlı Programlama (Object Oriented Programming)
    Classlar & Objeler
    Nesne Tabanlı Programlamaya Bakış (Object-Oriented Programming)
    Class Ön Belirteçleri (Modifiers)
    Fonksiyonlar İçin, Public, Private, Protected, Static, Final, Abstract Ön Belirteçleri
    Bir obje kopyası (Instance) ve Bir Objenin Elemanları
Paketler (Packaging)
    Paketler
    Classpath
    Java Archive (JAR)
    Deployment
Nesne Tabanlı Dizayn (Object Oriented Design)
    Sanallaştırma(Abstraction) ve Referans Kullanımı
    Miras(Inheritance) Nedir?
    Class Elemanının Reddi Miras Yapması(Overriding Methods and Variables)
    Çok Biçimlilik(Polymorfizm)
    Abstract Class ve Kullanımı
    Inner Class ve Kullanımı
    Interface ve Kullanımı
    Dönüştürme (Casting)
Yapıcılar ve Yıkıcılar ( Constructors & Destructures )
    Yapıcı (Constructor) ve Yıkıcı (Destructur) Nedir?
    Yapıcı (Constructor) Kullanımı
    This Referansının Kullanımı
    Super Referansının Kullanımı
    Yapıcıların Çalışma İncelemesi
Çok Kullanılan Faydalı Class'lar
    String
    Stringbuffer
    System
    Random
    Math

Java İleri Seviye

Hata Kontrolü (Exception Handling)    
    Exception Yakalama ve Kullanımı - Try Catch
    Finally Bloğu ve Kullanımı
    Exception Tanımlama ve Kullanma Yöntemleri
    Exception Tanımlama ve Fırlatma
    Hatalar ve Çalışma Zamanı(Runtime) Exception'ları
    Assertion'lar
Okuma/Yazma (Input/Output) Stream'ler
    Stream Nedir?
    Byte - Karakter Seçimi
    Byte Stream'in Karaktere Çevrimi
    File Objesi
    Binary Input ve Output
    PrintWriter Class'ını Kullanma
    Okuma ve Yazma Objeleri
    Basit ve Filtrelenmiş Stream'ler
Collections And Generics
    Collection'lar ile Çalışmak
    Sorting, Hashmap, Hashset, Enumerated Types
    Collection Framework'u
    Set, List, Queue, Map
    Collection Sıralama ve Ayarlama
    Generic'ler İle Çalışma
    Comparable, Comparator, Lists, Arrays, ArrayList
    HashMap, HashSet
Grafik Arayüz Programlama
    AWT ve Swing
    Pencere (Window) Gösterme
    Java'da Grafik Arayüz (GUI) Programlama
    Event'leri Yakalama Kontrol Etme
    Component'leri Düzenleme
    Component'e Scroll (Kayan Çubuklar) Ekleme
    Component'leri Konfigure Etme
    Menu'ler
    JfileChooser İle Dosya/Klasör Seçimleri
Swing Olayları(Events) ve Yerleşim Yöneticileri(Layout Managers)
    Java Olay (Event) Aktarma Modeli
    Action Olayları (Events)
    List Seçim Olayları (Selection Events)
    Mouse Olayları (Events)
    Yerleşim Yöneticileri (Layout Managers)
    BorderLayout Yöneticisi
    FlowLayout Yöneticisi
    GridLayout Yöneticisi
    BoxLayout Yöneticisi
    Box Yöneticisi
    JtabbedPane Yöneticisi
Veritabanı(Database) Arabirimi - JDBC
    JDBC Bağlantı Modeli
    Veritabanı Programlama
    Veritabanına Bağlanma
    SQL Sorgu Yaratmak ve Sorgu Sonucunu Getirmek
    Veritabanı Ekleme ve Güncelleme İşlemleri
    SQLException ve Veritabanı Kullanımında Hata Kontrolü
    SQLWarning Class'ı İle Uyarı Kontrolü
    JDBC Data Tipleri
    SQL Sorgusu Çalıştırma
    ResultSetMetaData Class'ı
    PreparedStatement, Parametre Statement (İfade)'ler
    Stored Procedure ve Transaction Management
Çoklu çalışabilirlik - Threading
    Non-Threaded Yazılım
    Threaded Yazılım
    Thread Yaratma
    Thread'in Durumları
    Runnable Thread'ler
    Thread'leri Yönetmek
    Çalışan Thread'i Kesmek
    Runnable Interface
    ThreadGroups
    Yarış Durumu
    Synchronized Fonksiyonlar
    Deadlocks
    Synchronized Block'lar
    Thread Communication — wait()
    Thread Communication — notify()
    Thread-Aware Collections, Executor, Callable
Java Performans ayarları
    Java Yeterince Hızlı Mı?
    Profile Kullanımı
    HotSpot Sanal Makine
    Garbage Collection Çalışma Mantığı
    Class Yaratım Performans Etkisi
    String, StringBuffer, StringBuilder Performans Etkisi
    Synchronized Performans Etkisi
    Inline Fonksiyonların Performans Etkisi
    Collection'ları Ayarlamak
Socket'ler ve Network
    Client ve Server modeli
    Port'lar, Adres'ler ve Protocol'lar
    Socket Class'ı
    I/O Kullanarak İletişim
    Server'lar
    ServerSocket Class'ı
    Eşzamanlı Server
    URL ve URLConnection Class'larının Kullanımı

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.