Başaran Akademi | Makro Excel Kursu

Makro Excel Kursu

Makro Excel, genel olarak Excel'de sürekli yaptığımız işlemleri uzun yoldan yapmamızı engelleyerek, aynı işlemleri bir kısayol tuşu ile yapan Excel uygulamasıdır.

Makro Excel eğitiminde katılımcıların Excel'de VBA kodlarını kullanarak kendi uygulamalarını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Excel Makro Eğitimi, VBA penceresini kullanarak tüm detaylarıyla Makro Excel'i öğrenmenizi sağlayacak. Operatörler, döngüler, prosedür ve fonksiyon yapıları ders sürecinde detaylı olarak gösterilir. Bu eğitimin sonunda bitirme projesi yapılır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Macro Excel Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması


Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Makro Excel

Makrolara Genel Bakış
Makrolar Hakkında Genel Bilgi
Makro Çeşitleri
Makroları Kaydetme
Makro Seçeneklerini Değiştirme
Makroları Çalıştırma
Makroları Nesnelere Bağlama
Makroları Düzenleme
Makrolarda Güvenlik Araçları
Sayısal İmzalar Oluşturmak ve Yayımlama
Makroları Silmek
Makro Kodlarına Genel Bakış
Visual Basic for Applications (VBA) Penceresini Tanıma
Araç Çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)
Kod Penceresi
Properties Penceresi
Project Explorer Penceresi
Module, User Form, Class Tanımları
Procedure Tanımları
Operatörler
Aritmetiksel Operatörler
^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörleri
Karşılaştırma Operatörleri
=,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörleri
Mantıksal Operatörler
Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp Operatörleri
Prosedürleri Tanıma
Sub Tipi Prosedürler Nedir
Function Tipi Prosedürler Nedir
VBA Programlama Yapıları
Değişkenler ve Değişken Tipleri
Değişkenlerin Tanım Aralığı
Sabitler
Koşul Yapıları
IF... Then... Else
Select Case... End Select
Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler
Döngü Çeşitleri
For... Next
For Each... Next
Do Until... Loop
Do While... Loop
Goto Deyimi

Excel ile Programlamaya Giriş

Nesne Nedir
Özellik, Metot ve Olay Nedir
Hücre Seçme
Satır Seçme
Sütun Seçme
Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçme
Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçme
Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçme
Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenme
Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulma
Seçili Alan Sayısını Bulmak
Hücreye Formül Yazdırmak
Hücreye Değer Atamak
Seçili Hücreye Değer Atamak
Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurma
Hücreye Rasgele Değer Atama
Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurma
Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirme
Hata Denetimi
Hata Kontrol Deyimleri
Hata Kodları ve Açıklamalar
Fonksiyonlar
Fonksiyon Oluşturma
Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atama
Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturma
Fonksiyonları Excel İçinde Kullanma
User Form ve Özellikleri
Yeni User Form Oluşturmak
Form Özellikleri (Properties)
Form Olayları (Events)
Formlara Kontroller Ekleme
Kontrol Özellikleri(Properties)
Kontrol Olayları (Events)
VBA Örnek Uygulamaları
Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalama
Koşullu Biçimlendirme
Sıralama
Alt Toplam Oluşturmak
Grafikler Oluşturmak
Özet Tablo Oluşturmak
Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturma
Excel – Access İlişkisi
ActiveX Data Objects (ADO) Nedir?
ADO Nesneleri
Connection Nesnesi
Recordset Nesnesi
SQL Sorgulama Dili
Access Üzerindeki Verileri Excel'e Aktarma

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.