Başaran Akademi | Matlab Kursu

Matlab Kursu

Matlab, mühendislik ve pozitif bilim hesaplamaları için kullanılan bir bilgisayar programıdır. Matlab, lineer cebir, optimizasyon, istatistik, nümerik analiz, fourier analizi, optimizasyon gibi pek çok matematiksel hesaplamanın hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasına yardımcı olur. Matlab kursu, size MATLAB programının baştan sona detaylı öğrenimini sunacaktır. MATLAB eğitimi sonunda, istediğiniz projeyi geliştirebilecek düzeye geleceksiniz.

Başaran Akademi, Microsoft Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezi'dir. Sınav merkezimizde gireceğiniz sınavlar ile uluslararası kabul gören sertifikalara sahip olabilirsiniz. Sahip olduğunuz bu sertifikalar sizin sistem, sunucu, ağ altyapısı ve güvenlik ürünleri üreten firmalarda ve dünyanın her yerinde uluslararası yetkinliklerinizi belgelendirmenizi sağlar.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Matlab Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

 

Uluslararası Matlab Kursu Sertifikalar

Matlab'ın sertifikasyon sınavlarına katılabilir ve aşağıdaki ünvanlara sahip olabilirsiniz. Sınavlara Pearson Vue Antalya Yetkili Sınav Merkezimizden girebilirsiniz.

MATLAB Certification Programs

 

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Matlab'a Giriş

Matlab Çalışma Pencereleri
Matlab Çalışma Alanı
Matlab Komut Penceresi
Matlab Yardım Komutları

Matlab'da Değişkenler ve İfadeler

Matlab'da Veri Tipleri
Matlab'da Değişkenler
Matlab'da Özel Sabitler ve Değişkenler
Matlab'da Aritmetik Operatörler
Matlab'da İlişki Operatörleri
Matlab'da Mantıksal Operatör ve Fonksiyonlar

Matlab'da Vektör ve Matrisler

Matlab'da Skalerler ve Vektörler
Matlab'da Verilerin Matrise Girilmesi
Matlab'da Matris İndeksleri
Matlab'da Matris Şekillendirme
Matlab'da Matris ve Dizi İşlemleri

Matlab'da Polinomlar

Matlab'da bir polinomun girilmesi
Matlab'da bir polinomun köklerinin bulunması
Matlab'da polinomların toplanması ve çıkarılması
Matlab'da polinomların çarpılması
Matlab'da polinomların bölünmesi
Matlab'da bir matrisin karekteristik polinomunun bulunması
Matlab'da eğri uydurulması

Matlab'da Giriş - Çıkış İfadeleri

Matlab'da Giriş Verileri
Matlab'da interaktif girişler
Matlab'da verilerin okunması ve saklanması
Matlab'da çıkış komutları
Matlab'da Düşük Seviye Giriş – Çıkış Fonksiyonları

Matlab'da Grafik Çizdirme

Matlab'da İki boyutlu çizimler
Matlab'da Çoklu çizimler
Matlab'da Düzenlemeler
Matlab'da Aynı anda birden fazla çizim yaptırma
Matlab'da Özel iki boyutlu çizimler
Matlab'da Üç boyutlu çizim

Matlab'da Programlama

Matlab'da Döngüler (for, while)
Matlab'da Kontrol yapıları (if, switch, break, continue, error, try-catch)
Matlab'da Matlab Editörü
Matlab'da M-File oluşturma
Matlab'da Alt program fonksiyonları
Matlab'da Programlama Örnekleri
Matlab'da Fonksiyonlar
Matlab'da Hatalar ve Uyarılar
Matlab'da hata ayıklama

Matlab'da Uygulamalar

Matlab'da Uygulamalar

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.