Microsoft C# Kursu

Nesneye dayalı bir dildir. (Object Oriented Programming). C++ ve Java'dan artı yanları tecrübe edinmişve bunları birleştirerek güçlü bir yapı kazanmış yeni bir dildir. Kullanıcısına internet ve diğer uygulamaları yazmakta bir çok kolaylıklar getirmiştir. İleri de Java teknolojisine rakip olabileceği düşünülerek öne sürdüğü bir dildir. Microsoft'un internet odaklı geleceğe yönelik yatırımıdır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Microsoft C# Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Uluslararası Microsoft C# Kursu Sertifikalar

Microsoft C#'ın sertifikasyon sınavlarına katılabilir ve aşağıdaki ünvanlara sahip olabilirsiniz. Sınavlara Pearson Vue Antalya Yetkili Sınav Merkezimizden girebilirsiniz.

Exam: 70-483 Programming in C#

MCSA

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Microsoft C#

C# ve .NET'e Giriş
Yerleşik Türler (Built-İn Types)
Değer Veri Türleri
Referans Veri Türleri
Veri Türlerinin Kullanımından Önce Değer Atama Zorunluluğu
Var Anahtar Kelimesi
Sabitler
Otomatik (Implicit) Tür Dönüşümü
Bilinçli (Explicit) Tür Dönüşümü
Checked ve Unchecked Belirlemeleri
Referans ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm(Boxing ve Unboxing)
Aritmetik İşleçler
Karşılaştırma İşleçleri
Mantıksal İşleçler
Bitsel İşleçler
Atama ve İşlemli Atama İşleçleri
Özel Amaçlı İşleçler
İşleç Önceliği
Kontrol Deyimleri
If Deyimi
Switch Deyimi
While ve Do While Döngüleri
For Döngüsü
Break, Continue, Goto, Return Deyimleri
Tek Boyutlu Diziler
Çok Boyutlu Diziler
Düzensiz Diziler
Foreach Döngüsü
Dizi Tiplerinin Çıkarsama Yolu İle Belirlenmesi
Metotlar
Değer Ve Referans Parametreleri
Ref Ve Out Anahtar Sözcükleri
Metot Yükleme Ve İmza Kavramı
Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar
Opsiyonel(Optional) Parametreler
İsimlendirilmiş(Named) Parametreler
Özyinelemeli(Recursive) Metodlar
Main Metodu
System.Math Sınıfı Ve Metodları

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.