Microsoft SQL Server Kursu

Düzenli bir yapıyla bir arada tutulan veri(bilgi) topluluğuna veritabanı (database) denir. Günlük yaşamda bankacılık, finans, muhasebe, inşaat, turizm gibi birçok işlerde veritabanı denen olgu sözkonusudur.Böyle durumlarda veriler RDBMS adı verilen (Relational Database Management System - İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi) sistemde saklanır ve buradan yönetilir. SQL Server dünyada en yaygın kullanılan RDBMS'dir. Bu ürün ile veritabanının yaratılması, yönetilmesi, veriler üzerinde işlem yapılması sağlanır.

Başaran Akademi, Microsoft Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezi'dir. Sınav merkezimizde gireceğiniz sınavlar ile uluslararası kabul gören sertifikalara sahip olabilirsiniz. Sahip olduğunuz bu sertifikalar sizin sistem, sunucu, ağ altyapısı ve güvenlik ürünleri üreten firmalarda ve dünyanın her yerinde uluslararası yetkinliklerinizi belgelendirmenizi sağlar.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Microsoft SQL Server Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Uluslararası Microsoft SQL Server Kursu Sertifikalar

Microsoft SQL Server'in sertifikasyon sınavlarına katılabilir ve aşağıdaki ünvanlara sahip olabilirsiniz. Sınavlara Pearson Vue Antalya Yetkili Sınav Merkezimizden girebilirsiniz.

Querying Microsoft SQL Server 2012/2014

Querying Microsoft SQL Server 2012/2014

MCSA

MCSE

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Microsoft SQL Server

Veritabanı Nedir?
Veritabanı Tasarımı, İsimlendirme, Veri Tipleri
Yönetim ve Sorgulama Araçlarının Kullanılması
SQL Server 2008 Management Studio
SQL Dili, Deyim Tipleri, Deyimlerin İşletilmesi
Tabloların, İndekslerin, Görünümlerin (Views), Saklı Yordamların (Stored Procedures)
Tetiklerin (Triggers), Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonların Yaratılması, Yönetimi
Tablolar Arasında İlişkilerin(Relations) Oluşturulması
Verinin Girilmesi (INSERT), Silinmesi (DELETE) ve Güncellenmesi (UPDATE)
SELECT Komutuyla Verinin Sorgulanması, Filtrelenmesi, Gruplanması ve Özetlenmesi
Birleştirme(Aggregate) Fonksiyonları, WHERE, HAVING, GROUP BY vs. Kullanımı
Birden Fazla Tabloyla İşlemler(JOIN)
Alt Sorgular
Scriptlerin Oluşturulması
Güvenlik ve Yetkilendirme
İndeksleme ve İndeks Optimizasyonu
XML Kullanımı
.Net'de SQL Server Kullanılarak Veritabanı Uygulaması Gerçekleştirilmesi
SQL Server 2008'te .Net CLR ve Yönetilen Kod(Managed Code) Kullanımı (Managed Stored Procedure, Function, Trigger, User-Defined Type)
Veritabanı ve log Dosyalarının Yönetimi, Optimizasyonu
Veri Kayıplarının Önlenmesi, Yedekleme Tipleri ve Stratejileri
Data Transfer İşlemleri, Araçları, DTS ve BCP
Yönetimin Otomasyonu, Görevlerin ve Alarmların Yaratılması
Transaction Kullanımı
Cursor Kullanımı

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.