Başaran Akademi | PMP - Proje Yönetimi Kursu

PMP - Proje Yönetimi Kursu

Firmalar için ortak bir metodoloji ve terminoloji sağladığı için her geçen gün dahada fazla popüler olmaktadır. Projeye dahil olan tüm tarafları (müşteri, firma, tedarikçi...) proje etrafında ortak bir yönetim metodu ile bir araya getirerek, projelerin başarıyla tamamlanabilmesini sağlamaktadır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi PMP - Proje Yönetimi Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

 

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

PMP - Proje Yönetimi

Yönetim Genel Kavramları
Temel Yönetim Yaklaşımları
Proje Yönetimi Hayat Döngüsü
Proje Yönetimi Süreçleri
Kapsam Yönetimi
Zaman Yönetimi
Maliyet Yönetimi
Kalite Yönetimi
İletişim Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Risk Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Bütünleştirme Yönetimi
Proje Tanım Belgesi
WBS - İş Kırılım Yapısı
Network Diyagramı
Bütçeleme
Tahminleme
Kazanılmış Değer
Liderlik Tipleri Ödüllendirme ve Motivasyon /
Yönetici Güç Biçimleri
Risk Önleme Taktikleri
Risk Tanım Belgesi
RFP
Kontrat Tipleri
Kontrat Maddeleri
Müzakere Teknikleri

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.