Başaran Akademi | Python Kursu

Python Kursu

Python, basit sözdizimi, girintilere dayalı yapısı bulunan bir dildir. Kodlama yapan kişinin kolayca adapte olabileceği bir dildir. Nesne yönelimli, modüler, etkileşimli ve yorumlanabilir olması en belirgin özelliklerindendir.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Python Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Uluslararası Python Kursu Sertifikalar

Python'un sertifikasyon sınavlarına katılabilir ve aşağıdaki ünvanlara sahip olabilirsiniz. Sınavlara Pearson Vue Antalya Yetkili Sınav Merkezimizden girebilirsiniz.

Exam: PCAP-31-02 Certified Associate in Python Programming

PCAP

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Python

Temel Programlama ve Pyhton'a giriş
Python Tanıtımı ve Python Temelleri
Python Yazılım Geliştirme Ortamları
Değişkenler
Koleksiyonlar ( Collections )
İleri Seviye Data Tipleri
Koşullar
If, If-Else ve Switch Yapıları
Döngüler
For-While Döngüleri
Mantıksal İfadeler ve Operatörler
Kullanıcı ile Etkileşim
Kullanıcıdan Bilgi Alma
Örnek Uygulamalar
Modüler Programlama
Fonksiyonlar
Nesneye Yönelik Programlama
Python ile Obje Kullanımları
String Yönetimi
Listeler ( Lists )
Sözlükler ( Dictionaries )
Tuple‘lar
Dosya Yönetimleri ( File Handling )
Hata Yakalama ( Exception )
Rekürsif Yapılar
Düzenli İfadeler ( Regex – Regular Expressions )
Debug
Thread'ler
Örnek Uygulamalar
Geliştirme Ortamları
Python ve XML
Data ve Sistem Yönetimi için Python
Web için Python
Python ile İleri Kullanımlar
Python & QT GUI
Wxpython
Python Zope & Plone

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.