Başaran Akademi | Swift Kursu

Swift Kursu

Swift programlama dilini kullanarak MAC platformunda iOS 10'a uygulama geliştirilen bu eğitimde, geliştirilen uygulamalar iPhone ve iPad cihazlarında kurulacaktır. Swift dilinin getirdiği yenilikleri öğreneceğiniz bu eğitimde uygulamaları Apple App Store üzerinden yayınlama imkânı bulacaksınız.

Herhangi bir Object Oriented dilde, uygulama geliştirme algoritmaları ve uygulama geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olan herkes bu eğitime katılabilir.?

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Swift Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedirr.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Swift İle Iphone/Ipad Uygulama Geliştirme

Objective-C Review
Data Types and Expressions
Language Constructs for Loops and Making Decisions
Working with Classes Inheritance&& Categories and Protocols
Swift Review
Data Types and Expressions
Language Constructs for Loops and Making Decisions
Numbers and Strings
Number Objects
String Objects
Collections
Array Objects
Dictionary Objects
Memory Management
Array Objects
Introduction to iPhone & iPad Applications
Introduction to Cocoa and Cocoa Touch
The iOS SDK - API Documentation
Joining Apple Developer Program
First iPhone Program - Model-View-Controller Concept
Introduction to Storyboard
Introduction to View Controller
Using the Simulator
Application Delegate
IBAction and IBOutlet
A "Hello World" Example for Basic Interactions
Basic User Interaction
Creating Application
Using ImageView and Text Fields
Using Slider&& Label and TextView
Using Switch&& Button and Segmented Control
Implementing Action Sheet and Alert
Autorotation and Autosizing
Tab Bars and Pickers
Introduction to Table Views
Navigation Controllers
iPad Considerations
Application Settings and User Defaults
Basic Data Persistence
File Saving Strategies
Property Lists
SQLITE
Introduction to Core Data
Taps, Touches and Gestures
Location
iPhone Camera and Photo Library
Web Service
iOS 10
Threads, Background Process, Lazy Loading
NSNotificationCenter, Observe
UIAutoLayout ve UISizeScreen
iOS Animations
MapKit
Beta Test Süreci?

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.