Bilgi almak istiyorum

IC Hotels, kurumsal eğitimlerde Başaran'ı tercih ediyor.

IC Hotels Santai Belek, İngilizce, Rusça, Almanca, İleri Excel ile Veri Yönetimi ve Raporlama eğitiminde Başaran'ı tercih etti.