Makine Pro Kursu

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Tüm mühendislik dalları gibi Makine Mühendisliği alanının da tarihsel gelişimi birkaç bin yıl öncesine dayanmaktadır. 19. yüzyılda fizik alanındaki çalışmaların temelini attığı Makine Mühendisliği, bugün gelişen teknolojiyi arkasına alarak mekatronik ve nanoteknoloji gibi alanları da takip etmektedir. Aynı zamanda elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği ve diğer farklı mühendislik dalları ile de meslek disiplini olarak örtüşür. 

Makine Mühendisliği, mekanik sistemlerin analiz, tasarım, imalat ve bakımı için çalışan bir mühendislik dalıdır. Mühendislik mesleğinin ana disiplin kaynakları olan fizik ve matematik ilkelerini malzeme bilimi ile birleştirmiştir. Temel meslek alanlarına bakacak olursak; malzeme bilimi, yapısal analiz, elektrik, mekanik, dinamik dahil olmak üzere pek çok aktif alan görmekteyiz. Buna ek olarak Makine Mühendisleri günümüz gelişen teknolojisinin en iyi örneklerinden biri olan bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli üretim (CAM) ve endüstriyel ekipman, makine sistemleri araçlarının tasarımını ve analizini de yapmaktadır. Kısaca Makine Mühendisliği makinelerin analizini, tasarımını, üretimini ve işletimini üstlenen mühendislik dalıdır. 

MAKİNE PRO 

Başaran Akademi 22 yıllık eğitim tecrübesiyle bir makine mühendisinin bilmesi gereken yazılımları tek bir çatı altında birleştirip, “Makine Pro” eğitimini oluşturarak kursiyerlerinin makine mühendisliğine dair programlarla; mekanik ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, bakım ve onarımı gibi tüm alanlarda profesyonelleşmesini amaçlamaktadır. Başaran Akademi Makine Pro kursu ile makinelerin fikir aşamasından son ürün halini alana kadarki tüm süreçlerini yürütmek için 3D katı modelleme ve diğer tüm yazılımlar konusunda uzman olacağınız bu eğitimde makine alanına dair projelerinizi geliştirebilirsiniz.

Makine Pro eğitimi sonunda, endüstriyel ürün tasarımı ve üretimi konusunda gerekli beceriler edinir; teknik resim okuma ve oluşturma, ürün modelleme, plastik enjeksiyon kalıpçılığı, sac levha modelleme, görselleştirme, 3d yazıcı ile prototip oluşturma, CAD-CAM yazılımlarının işleyiş mantığını kavrayıp Makine Mühendisliği alanında yetkinlik sahibi olursunuz. 

NEDEN BAŞARAN AKADEMİ MAKİNE PRO KURSU?

Endüstriyel üretim kavramı günlük hayatta kullandığımız her bir tasarımı kapsadığından dolayı hiçbir zaman tek bir yazılım yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda gelişen teknoloji ile beraber en çok inovasyon, üretim sektöründe gerçekleşmektedir. Bizler de bunun bilinci içerisinde olup yeni nesil teknik elemanların ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler sunmaktayız.

Başaran Akademi olarak Makine Pro kursu için endüstriyel tasarım ve üretim alanında kullanılan lider yazılımları bu paket içerisinde topladık. Sektörde yaygın olarak kullanılan lisanslı yazılımları öğrenmenize ek olarak yine sektör tecrübeli eğitmenler ile deneyim kazanıp, fikirlerinizi somut nesnelere dönüştürebilirsiniz.

MAKİNE PRO EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Başaran Akademi Makine Pro kursuna üniversitelerin makine mühendisliği bölümlerinden mezun ancak program bilgisini geliştirmek isteyen makine mühendisleri katılabildiği gibi, mühendislik, teknikerlik eğitimi almış, üretim yapan fabrikalarda çalışan, yeni bir meslek sahibi olmak isteyen ve bu alanda eğitime ihtiyaç duyan herkes katılabilir. 

 

Hemen Şimdi Bilgi Alın

Alınabilecek Ünvanlar

› AutoCAD Uzmanı
› AutoCAD Operatörü
› 3DS Max Uzmanı
› 3DS Max Operatörü
› Teknik Ressam
› Teknik Çizim Uzmanı
› Teknik Çizim Operatörü
› Görselleştirme Uzmanı
› Çizim Teknisyeni
› Bilgisayar Destekli Görselleştirme Uzmanı
› Tekniker

Çalışma Alanları

› Mimarlık Büroları
› İç Mimarlık Büroları
› Peyzaj Mimarlığı Büroları
› Makine Mühendisliği Şirketleri
› İnşaat Mühendisliği Şirketleri
› Endüstri Ürünleri Tasarımı Şirketleri
› Fuar Dtandı Tasarımı Şirketleri
› Emlak Pazarlama ve Müteahhitlik Şirketleri
› Gemi İnşaat Sektörü
› Otomotiv Sektörü
› Takı Tasarımcılığı
› Tekstil Tasarımcılığı
› Freelance (Serbest)

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Makine Pro Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

 

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

 

MEB Sertifikaları

AutoCAD Programı ile Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifikası

3D Studio Max Programı ile Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifikası

MEB Sınavlarına girilerek alınan MEB onaylı sertifikadır.

 

Uluslararası Sertifikalar

Makine Pro'nun sertifikasyon sınavlarına katılabilir ve aşağıdaki ünvanlara sahip olabilirsiniz. Sınavlara Pearson Vue Antalya Yetkili Sınav Merkezimizden girebilirsiniz.

Autodesk AutoCAD ile Teknik Çizim 2D ve 3D

ACP

Autodesk 3D Studio Max ile Modelleme

ACP

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Eğitimini tamamlamış olan öğrencilerimizin çalışmalarından oluşan Portfolyo sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Autodesk AutoCAD ile Teknik Çizim 2D ve 3D

AutoCAD Çizim Mantığı ve Arayüz
Komut Satırı ile Çalışmak
AutoCAD Koordinat Düzlemleri
Bağıl Koordinat Düzlemi
Mutlak Koordinat Düzlemi
Polar Koordinat Düzlemi
Geometrik Şekillerin Koordinat Düzlemleri Kullanılarak Çizilmesi (Uygulamalar)
Durum Çubuğu Kullanımı (Yardımcı Araçların Tarifi ve Uygulaması)
Çizim Menüsü ve Komutları ( Çizimlerin Oluşturulması )
Modıfiye Menüsü ve Komutları (Çizimlerin Düzenlenmesi
Özellikler Menüsü ile Çizgilerin 4 Hali
Layers (Katmanlar) ile Çalışmak
Teknik Resim Mantığı ( 3 görünüş ) ve Uygulamalar
İzometri Çizim Mantığı ve Uygulamalar.
Ölçümlendirme ve Ölçüm Stilleri Menüleri
Detaylandırma Menüsü
Yazıcı ve Yazdırmalar
Ara Proje Dağıtımı
3D Komutlarına Giriş ve 3D Modelleme Mantığı
Pozitif ve Negatif Modellemeler
View Komut Menüsü Tanımı
Görünüm Stilleri  ve Görünüm Panelleri
Modelleme Menüsü
Katıları Düzenleme Menüsü
Yüzey Modelleme Unsurları ve Düzenleme Menüsü
Kesit Menüsü
Kullanıcı Koordinat Düzlemi ile Düzlemler Oluşturma
Paftalar ile Çalışma ve 3D Adaptasyonu
Proje Dağıtımı ve Projelerin Çizilmesi
Sunum

SolidWorks

SolidWorks Mantığı ve Arayüzü
2D Sketch Komutları
Unsur Ağacının Tanımı ve Kullanım Şekli
İlişkilendirme Mantığı ile Çizimlerin İlişkilendirilmesi
Düzlemler ile Çalışmak ( ana düzlemler)
Pozitif Modelleme Unsurları
Düzlemler ile Çalışmak (Yardımcı Yüz/Düzlemleri)
Referans Geometrileri ile Çalışmak
Negatif Modelleme Unsurları
İleri 3D Modelleme Unsurları( wrap, fillet, rib, pattern….vb)
Yüzey Modelleme Unsurları
Yüzeyleri Katı Modeller ile Kullanma ve Düzenleme
Saç Levha Modelleme Unsurları, İlgili Üretim Makinelerinin Tarifi ve Ürün Tasarımı
Plastik Enjeksiyon Kalıpçılık Araçları, İlgili Üretim Makinelerinin Tarifi ve Ürün Uygulaması
Profiller ile Şematik Ürün Tasarım Sıralaması ve Örnek Uygulamalar
Ara Proje Dağıtımı ve Takibi
Kütüphaneden Standart Parça Üretimi ve Arşivlenmesi
Photoview 360 ile Render Unsurlarının İncelenmesi
Gerçekci Görüntülerin Elde Edilmesi
Render Mantığı.
Montaj Unsurları
Akıllı Montaj Unsurları
Gelişmiş Montaj Unsurları
Mekanik Montaj Unsurları
Simulationxpress ve Flowxpress Analiz
Teknik Resme Dökme
Projelendirme ve Sunum

SolidCAM

3-4 Eksen Sürekli İşleme
5 Eksen Sürekli İşleme
Takım Eksen Kontrolü
Çarpışma Kontrolü
Giriş ve Çıkış Parametreleri
Makine Simülasyonu
Diğer Prosedürler (Torna, Tel Erezyon)

Autodesk 3D Studio Max ile Modelleme

3Ds Max Arayüz ve Çizim Mantığı
Prizma Çizimleri
Dönüştürme Araçları Taşıma, Döndürme, Ölçekleme
Dönüştürme Araçları Yakalama Komutları
Simetri Oluşturma
Modifiye Listesinden Komutlar ile Çalışma
Mimari ve Endüstriyel Ürünlerin Modellenmesi
Obje Dönüştürme Araçları ile Modelleri Birleştirme, Ayırma ve Kesiştirme
Obje Dönüştürme Araçları ile Yumuşak Modelleme
Araçlar Sekmesi ile Array Çoğaltma
Araçlar Sekmesi ile Snapshot Çoğaltma
Kapı, Pencere, Korkuluk, Merdiven Çizimleri
Duvar ve Bitkiler Oluşturma
Çokgen ve Örgü Modelleme Teknikleri
Görünüş Modelleme Yöntemleri Kullanarak Yumuşak Modelleme
Obje Hareketlendirme ve Kamera Animasyonu
Bitki, Orman, Korkuluk, Zemin Eklentileri ile Çalışmak
V-Ray Render Mantığı
V-Ray Materyal Düzenleyici
3 Ana Kanal ile Materyal Oluşturma
Resimler ile Materyal Oluşturma.
V-Ray Materyal Kanallarının Tarifi
Çoklu Alt Materyaller Oluşturma
UVW ile Resimleri Ebatlama
V-Ray Işıkları
Düzlem Işık
Disk Işık
Örgü Işık
Küre Işık
Kubbe Işık
V-Ray Işık Parametreleri
V-Ray Işık Ayarları
V-Ray IES Işık Kullanımı ve IES Çağırmak
V-Ray Güneş Kullanımı ve Ayarları
Fiziksel Kamera Kullanımı 
Kamera Lens Ayarları
Kamera Pozlama Ayarları
Kamera Lens Efektleri
V-Ray Render Ayarları Detaylı Anlatımı
Common Menüsü
V-Ray Menüsü
GI Menüsü
Settings Menüsü
Render Elements Menüsü
V-Ray Fur
V-Ray Plane
V-Ray Sectıon
Parçacık Sistemi ile Animasyon
Animasyon Film Oluşturma
Projelendirme ve Sunum 

3D Printer ile Prototipleme

3D Print Teknolojisi
Ekonomiye ve Günlük Hayatımıza Etkileri, Gelecekte Neleri Değiştireceği, Kullanım Alanları, Freelance İş İmkanları
Güncel Printerlarla İlgili Bilgi
3D Print Teknikleri ve Malzemeleri
    SLA (Stereolithography)
    FDM (Fused Deposition Modeling)
    SLS (Selective Laser Sintering)
    DMP (Direct Metal Printing)
    DLP (Direct Light Printing)
Güncel 3D Printerların Çalışma Prensipleri, Kapasiteleri, Diğer Printerlara Göre Avantaj ve Dezavantajları.
Modellerin 3D Print'e Hazır Hale Getirilmesi
Autodesk 123D Design ile Temel 3D Model Üretme Teknikleri
Fotoğraf Tabanlı 3D Scanning Teknolojileriyle Objelerin Dijitalleştirilmesi
    Autodesk Recap 360
Modellerin Farklı Printerlara Göre Baskı Ayarları ve Optimizasyonu, Baskı Süresi ve Maliyetinin Hesaplanması
    Cura
    Repetier Host
    Slicer
Kişisel Projelerin Modellenmesi, Baskıya Hazırlanması ve Basılması
Basılan Objelere Uygulanabilecek İşlemlerin Tanıtımı
    Destek Malzemesinin Temizlenmesi
    Boyama
    Yüzey Yumuşatma
    Flok Kaplama

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.