Başaran Akademi | Tasarım Pro Kursu

Tasarım Pro Kursu

TASARIM NEDİR?

Tasarım en genel tanımı ile bir planın ya da nesnenin bir inşaa süreci içinde ortaya çıkarılmasıdır. Tasarımın günümüzde hizmet ettiği pek çok meslek alanı bulunmaktadır. grafik tasarım başta olmak üzere, mühendislik, mimarlık, peyzaj tasarımı, endüstriyel tasarım ve moda tasarımı içinde tasarımın tüm süreçlerini barındıran meslek gruplarındandır.

Meslek grupları farklılık gösterse de tasarım denildiğinde tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik; estetik, yaratıcı, teknik olarak işlevsel, ergonomik tasarımlar her zaman tercih edilmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte daha sürdürülebilir, pazarlanabilir, çevre dostu, teknik olarak avantajlı tasarımlar üretici ve tüketicileri ortak bir paydada buluşturmaktadır. 

DİJİTAL DÜNYADA TASARIM

Geleneksel tasarım yerini yavaş yavaş dijital tasarıma bırakmışken, meslek alanlarına ya da sektöre bağlı kalmaksızın; nesnelerin dijitalleştirilmesi, modellenmesi ve görselleştirilmesi ile dijital tasarım olgusu her mesleğe ait bir kavram halini aldı. Birçok modelleme dili öğrenmek, düz ve kalıplaşmış modellerden kompleks şekillere kadar her modeli tekniğe uygun halde dijitalleştirebilmek mesleki kazanım açısından da önem arz etmektedir. 

Günümüzde üreticiler, tüketicilere ulaşmak için ürün ve hizmetlerini daha görünür hale getirmektedir. Yapılacak tasarımlar ister mimari ister mühendislik isterse klasik bir tasarım dalına hitap etsin, görsel olarak boyutlandırılmış bir sunum her zaman avantaj sağlamaktadır. Siz de sanatınızı bilişim ve dijitalle birleştirerek tasarımlarınıza üretim aşamasına kadar hakim olabilirsiniz. 

TASARIM PRO 

Genelde kalıplaşmış modeller ile her şeyi modellemek ya da dijitalleştirmek mümkün olmamaktadır. Bunlar organik şekiller, tekniği olmayan modeller, amorf yapılar klasik teknikler ile kısmen çözümlenebilir. Tasarım Pro tam anlamıyla bilgisayar destekli tasarım operatörlüğünü üst seviyeye çıkaran ve bu alanda lider yazılımların eğitimlerini barındıran bir eğitimdir. içeriğinde tasarım, görselleştirme, 3D printer kullanımı, sunum paftası hazırlama gibi birçok başlığı barındırır.

TASARIM PRO KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Başaran Akademi Tasarım Pro kursu, tasarım ve endüstriyel tasarım alanlarında eğitim görmüş ya da kendisini her alanda tasarımcı olarak gören, hobi amaçlı tasarımlar yapmak isteyen herkes içindir. Eğitim sonunda Başaran Akademi sertifikasına ek olarak MEB onaylı ya da uluslararası geçerliliğe sahip Autodesk’in sertifika sınavına girerek yetkinlik alanınızı bir üst noktaya taşıyabilirsiniz.

 

Hemen Şimdi Bilgi Alın

Alınabilecek Ünvanlar

› AutoCAD Uzmanı
› AutoCAD Operatörü
› 3DS Max Uzmanı
› 3DS Max Operatörü
› Teknik Ressam
› Teknik Çizim Uzmanı
› Teknik Çizim Operatörü
› Görselleştirme Uzmanı
› Çizim Teknisyeni
› Bilgisayar Destekli Görselleştirme Uzmanı
› Tekniker

Çalışma Alanları

› Mimarlık Büroları
› İç Mimarlık Büroları
› Peyzaj Mimarlığı Büroları
› Makine Mühendisliği Şirketleri
› İnşaat Mühendisliği Şirketleri
› Endüstri Ürünleri Tasarımı Şirketleri
› Fuar Standı Tasarımı Şirketleri
› Emlak Pazarlama ve Müteahhitlik Şirketleri
› Gemi İnşaat Sektörü
› Otomotiv Sektörü
› Takı Tasarımcılığı
› Tekstil Tasarımcılığı
› Freelance (Serbest)

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Tasarım Pro Kurs Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

 

MEB Sertifikaları

AutoCAD Programı ile Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifikası

3D Studio Max Programı ile Bilgisayar Destekli Tasarım Sertifikası

MEB Sınavlarına girilerek alınan MEB onaylı sertifikadır.

 

Uluslararası Sertifikalar

Tasarım Pro'nun sertifikasyon sınavlarına katılabilir ve aşağıdaki ünvanlara sahip olabilirsiniz. Sınavlara Pearson Vue Antalya Yetkili Sınav Merkezimizden girebilirsiniz.

Autodesk AutoCAD ileTeknik Çizim 2D ve 3D

ACP

Autodesk 3D Studio Max ile Modelleme

ACP

 

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Eğitimini tamamlamış olan öğrencilerimizin çalışmalarından oluşan Portfolyo sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Autodesk AutoCAD ile Teknik Çizim 2D ve 3D

AutoCAD Çizim Mantığı ve Arayüz
Komut Satırı ile Çalışmak
AutoCAD Koordinat Düzlemleri
Bağıl Koordinat Düzlemi
Mutlak Koordinat Düzlemi
Polar Koordinat Düzlemi
Geometrik Şekillerin Koordinat Düzlemleri Kullanılarak Çizilmesi (Uygulamalar)
Durum Çubuğu Kullanımı (Yardımcı Araçların Tarifi ve Uygulaması)
Çizim Menüsü ve Komutları ( Çizimlerin Oluşturulması )
Modıfiye Menüsü ve Komutları (Çizimlerin Düzenlenmesi
Özellikler Menüsü ile Çizgilerin 4 Hali
Layers (Katmanlar) ile Çalışmak
Teknik Resim Mantığı ( 3 görünüş ) ve Uygulamalar
İzometri Çizim Mantığı ve Uygulamalar.
Ölçümlendirme ve Ölçüm Stilleri Menüleri
Detaylandırma Menüsü
Yazıcı ve Yazdırmalar
Ara Proje Dağıtımı
3D Komutlarına Giriş ve 3D Modelleme Mantığı
Pozitif ve Negatif Modellemeler
View Komut Menüsü Tanımı
Görünüm Stilleri  ve Görünüm Panelleri
Modelleme Menüsü
Katıları Düzenleme Menüsü
Yüzey Modelleme Unsurları ve Düzenleme Menüsü
Kesit Menüsü
Kullanıcı Koordinat Düzlemi ile Düzlemler Oluşturma
Paftalar ile Çalışma ve 3D Adaptasyonu
Proje Dağıtımı ve Projelerin Çizilmesi
Sunum

Rhino

Rhino Giriş ve Arayüz
Komut Satırı ile Çalışmak
Koordinat Düzlemleri
Bağıl Koordinat Düzlemi
Mutlak Koordinat Düzlemi
Polar Koordinat Düzlemi
Geometrik Şekillerin Koordinat Düzlemleri Kullanılarak Çizilmesi (Uygulamalar)
Durum Çubuğu Kullanımı (Yardımcı Araçların Tarifi ve Uygulaması)
Nurbs Modelleme Mantığı
Katı Modelleme Teknikleri
4 Ana Katılama Komutu ve Katı Modelleme Sekmesi
Yüzey Modelleme Teknikleri
Yüzey Modelleme Menüsü Araçları
Katı Düzenleme Araçları
Yüzey Düzenleme Araçları
Örgü Modelleme Teknikleri
İleri Modelleme Araçları
Katmanlar İle Çalışmak
Ölçüm ve Teknik Detaylandırma
Rhinoceros Ayarları ve Özelleştirmeler
Görünüşler Üzerinden Modelleme
Organik Modellerin Oluşturulması
Çıktı Alma 
Projelendirme ve Sunum

Autodesk 3D Studio Max ile Modelleme

3Ds Max Arayüz ve Çizim Mantığı
Prizma Çizimleri
Dönüştürme Araçları Taşıma, Döndürme, Ölçekleme
Dönüştürme Araçları Yakalama Komutları
Simetri Oluşturma
Modifiye Listesinden Komutlar ile Çalışma
Mimari ve Endüstriyel Ürünlerin Modellenmesi
Obje Dönüştürme Araçları ile Modelleri Birleştirme, Ayırma ve Kesiştirme
Obje Dönüştürme Araçları ile Yumuşak Modelleme
Araçlar Sekmesi ile Array Çoğaltma
Araçlar Sekmesi ile Snapshot Çoğaltma
Kapı, Pencere, Korkuluk, Merdiven Çizimleri
Duvar ve Bitkiler Oluşturma
Çokgen ve Örgü Modelleme Teknikleri
Görünüş Modelleme Yöntemleri Kullanarak Yumuşak Modelleme
Obje Hareketlendirme ve Kamera Animasyonu
Bitki, Orman, Korkuluk, Zemin Eklentileri ile Çalışmak
V-Ray Render Mantığı
V-Ray Materyal Düzenleyici
3 Ana Kanal ile Materyal Oluşturma
Resimler ile Materyal Oluşturma.
V-Ray Materyal Kanallarının Tarifi
Çoklu Alt Materyaller Oluşturma
UVW ile Resimleri Ebatlama
V-Ray Işıkları
Düzlem Işık
Disk Işık
Örgü Işık
Küre Işık
Kubbe Işık
V-Ray Işık Parametreleri
V-Ray Işık Ayarları
V-Ray IES Işık Kullanımı ve IES Çağırmak
V-Ray Güneş Kullanımı ve Ayarları
Fiziksel Kamera Kullanımı 
Kamera Lens Ayarları
Kamera Pozlama Ayarları
Kamera Lens Efektleri
V-Ray Render Ayarları Detaylı Anlatımı
Common Menüsü
V-Ray Menüsü
GI Menüsü
Settings Menüsü
Render Elements Menüsü
V-Ray Fur
V-Ray Plane
V-Ray Sectıon
Parçacık Sistemi ile Animasyon
Animasyon Film Oluşturma
Projelendirme ve Sunum 

Adobe Photoshop ile Resim Düzenleme Teknikleri

Photoshop Hakkında Genel İşletim Bilgisi
Seçim Araçları Katmanlarının Kullanımı ve Katman Stilleri
Maskeleme Yöntemi
Mental-Ray Malzemelerinde Kullanılacak Kaplamaların Hazırlanması
Render’lar Üzerinde Post-Prodüksiyon Tenikleri: İnsan, Bitki ve Araçlar vb. Figürlerin Eklenmesi
Renk, Ton ve Kontrast Düzenlemeleri
AutoCAD Projeleri Renklendirme Teknikleri
Antet & Pafta Düzenleme

3D Printer ile Prototipleme

3D Print Teknolojisi
Ekonomiye ve Günlük Hayatımıza Etkileri, Gelecekte Neleri Değiştireceği, Kullanım Alanları, Freelance İş İmkanları
Güncel Printerlarla İlgili Bilgi
3D Print Teknikleri ve Malzemeleri
    SLA (Stereolithography)
    FDM (Fused Deposition Modeling)
    SLS (Selective Laser Sintering)
    DMP (Direct Metal Printing)
    DLP (Direct Light Printing)
Güncel 3D Printerların Çalışma Prensipleri, Kapasiteleri, Diğer Printerlara Göre Avantaj ve Dezavantajları.
Modellerin 3D Print'e Hazır Hale Getirilmesi
Autodesk 123D Design ile Temel 3D Model Üretme Teknikleri
Fotoğraf Tabanlı 3D Scanning Teknolojileriyle Objelerin Dijitalleştirilmesi
    Autodesk Recap 360
Modellerin Farklı Printerlara Göre Baskı Ayarları ve Optimizasyonu, Baskı Süresi ve Maliyetinin Hesaplanması
    Cura
    Repetier Host
    Slicer
Kişisel Projelerin Modellenmesi, Baskıya Hazırlanması ve Basılması
Basılan Objelere Uygulanabilecek İşlemlerin Tanıtımı
    Destek Malzemesinin Temizlenmesi
    Boyama
    Yüzey Yumuşatma
    Flok Kaplama

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.