Başaran Akademi | KVKK Nedir? Neden Başaran KVKK Danışmanlığı?
26.02.2020

KVKK Nedir? Neden Başaran KVKK Danışmanlığı?

KVKK Uyum Süreci çalışmaları Hukuki ve İdari Hizmetler ve Siber Güvenlik Teknik Hizmetleri olmak üzere iki aşamadan oluşur.


KVKK Uyum Süreci Projeleri, kurum iç işleyişinin tespiti, eksikliklerin belirlenerek çözüm stratejilerinin sunulması ve uyumlu hale gelinmesi için hukuki ve teknik kısımların tamamlanmasını kapsamaktadır.


KVKK, veri işleyen her kuruluşu ilgilendirir ve bir takım yaptırımları öngörür.
Öngörülen yaptırımlardan kaçınmak adına her şirketin, kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve gerekli olduğunda verinin muhafaza ve imha edilmesi adına kanuna uygun bir usül belirleyip bunu hayata geçirmesi gerekir.
Her bir şirket tarafından, şirketin yapısı, işlemleri faaliyetleri dikkate alınarak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin, mevzuata uygunluğuna ilişkin detaylı bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, şirketin iş süreçleri incelenmeli, kişisel veri envanteri hazırlanmalı, aydınlatma metinleri ile gerekli bilgilendirmeler yapılmalı ve bunlar duyurulmalı, başvuru formları hazırlanmalı ve gerektiği takdirde KVKK'ya uygun olarak kişisel veri işleme ve imha politikası hazırlanmalıdır.


KVKK'nın Amacı Nedir?
Özel hayatın gizliliği olmak üzere kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenlemektir.


KVKK Kimleri Kapsar?
Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Neden Başaran KVKK Danışmanlığı?
Başaran, KVKK Uyum Sürecinde IT sektöründeki 20 yıllık tecrübesiyle sunduğu hizmetlerden bazıları:
• Network sistemleri yapılandırma
• Firewall güncelliği ve alınan önlemler
• Sunucu sistemlerinin kontrolü
• Kullanıcı politikalarının belirlenmesi
• Erişim yetkileri ve gereksiz yetki kullanımlarının tespiti
• Felaket senaryolarının oluşturulması
• Yedekleme işlemleri tavsiyeler
• Bulut bilişim tedbirleri
• Zaafiyet (sızma) testleri


Hukuki ve İdari Hizmetler (RDM Hukuk)
RDM Hukuk, Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Master programını bitirerek Avrupa ve Amerika'da bir çok proje ile birlikte dünyanın önde gelen üniversitelerinde veri koruma(data protection) alanında araştırmaları yürüten ve Türkiye'nin sayılı bilişim hukukçusu ünvanına sahip önderiyle, 2013 yılında kurulmuş bir şirkettir. RDM Hukuk, “Unutulma Hakkı (the right to be forgotten)” projesine büyük katkı sağlamıştır.
RDM Hukuk, Amerika Silikon Vadisi'nde yer alan e-ticaretle ilgili dünyanın en büyük platformlarının hukuk danışmanlığını yapmaktadır.
RDM Hukuk, 95/46/EC AB Veri Koruma Direktifi'nden başlayan, Veri Koruması Hukuku ve daha sonra GDPR ( Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi) alanında, Ulusal ve Uluslararası Kurumlara Uyum Süreçleri faaliyetleri yürütmektedir.

KVKK Danışmanlığı Hakkında

Başaran Bilişim & RDM Hukuk olarak kvkk danışmanlığı, kvkk ile ilgili kurumsal çözümler sunmaktayız. İnternet ortamında aradığınız; kvkk uzmanı, kvkk danışmanı, kvkk firması, kvkk şirketi kısaca kvkk yönetimi hakkındaki tüm ihtiyaçlarınız "Kurumsal" olarak hizmet ediyor, Tüm süreci sizin için yönetmeliğin ön gördüğü şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız kurumsal kvkk, kvkk danımanlık şirketi olarak profesyonel çözümler sunmaktır.