Başaran Akademi | Çocuklar Kodluyor, Çağ Değişiyor!
23.07.2022

Çocuklar Kodluyor, Çağ Değişiyor!

Çocuklar için Robotik ve Kodlama Eğitimi

22 yıllık eğitim deneyimi ile bilişim dünyasının ve dijital dönüşümün mesleklerimizi küçük yaşlardan itibaren şekillendirdiğini bilen Başaran Akademi 4 yaş ve üzerindeki her çocuğu kodlama dünyası ile tanıştırıyor. 

Türkiye’de özel bilişim eğitimleri kategorisinde bir ilk olan “Çocuklar için Kodlama” eğitimleri Başaran Akademi tarafından 2017 yılında müfredatlaştırılmış ve  kökenini dünyanın en kaliteli eğitim sistemine sahip olan İskandinav ülkelerinden almıştır. 

 

 

Neden Kodlama Eğitimi?

Çocuklar hayal ettiğimizden daha büyük bilişsel zekaya sahiptir. Onların küçük yaşta doğru eğitim modelleri ile geliştirebilir yetenekleri, yarın yapacakları seçimleri etkileyen en büyük faktörlerdendir. Günümüz bilişim ve teknoloji dünyasının içine doğan çocuklar, çevrelerindeki aktif tüm yazılarımları tüketerek var oluyorlar ve onların yetişkinlik çağlarına geldiğimizde üretici rolünde olmaları kaçınılmaz olacaktır. Bu açıdan baktığımızda okul öncesi dönemden başlayarak adım adım ilerleyecekleri Robotik ve Kodlama eğitimleri çocuklara hem çevrelerinde çalışan aygıtların çalışma mantığını kavramalarına, hem kodlamanın temel algoritmasını öğrenmelerine, hem de problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.  

Robotik ve Kodlama eğitimleri Maker Felsefesi’ne dayanır. Paylaşım, yetenek ve deneyim temeline dayalı bu eğitim prensibiyle önce kodlamanın algoritması öğretilir, ardından 3D tasarım araçları oluşturulur, ardinyo ve elektronik bileşenler uygulamalı olarak işlenir. 

 

 

Peki Nedir Bu Algoritma?

Algoritma, belirlenen amaca ulaşmak için ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin sıralı ve mantıksal olarak ifade edilmesidir. Bir diğer deyişle, başlangıcı ve sonucu olan işlemler kümesidir. Yazılım dünyasında algoritma oldukça önemlidir, kodlamak istediğiniz olgunun mantıksal bir sistemde ilerlemesi için iyi bir algoritma bilmeye ihtiyaç vardır. Erken yaşlarda kodlama dili ile tanışanlar sistematik düşünme, problem çözebilme ve olaylar arasındaki ilişkileri görebilme becerilerini erken yaşta kazanır.

 

 

Bilgisayar ile Aynı Dili Konuşan Yeni Nesil 

Dünya üzerinde 208 ülke ve ortalama olarak 7 binden fazla dil ailesi var. Evrensel olarak her birimiz bambaşka yapılara sahip dil ailelerinden geliyoruz. Yazılım dünyası ise kodlardan oluşan ortak bir dil topluluğu olarak, yazılımcıları kendi küresel topluluklarının bir parçası haline getirir. 

Bilgisayarlar ile aynı dili konuşmak için kodlama becerimizin yüksek olması gerekir. Bu yapının içine doğan yeni nesil çocuklar ise geleceğin en popüler dili olan kodlamayı her zaman bir yetişkinden daha çabuk kavramaktadır. Çocukların öğrenim sırasında bir yetişkin ile aynı koşullanmaya sahip olmadığını biliyoruz, bu nedenle de onları yazılım dünyası ile tanıştırırken görsel anlamda zengin, hareketli ve eğlenceli platformları kullanıyoruz. Code.org , Scracth, Blockly gibi çeşitlendirebileceğimiz bu platformlar çocukların gelişkin hayal gücüne hizmet eden bilişim eğitimlerinde Robotik ve Kodlama alanına uygun olarak güncellenmektedir.

 

 

Robotik ve Kodlama Eğitimi Ne Zaman Başlamalı?

Çocukların erken çocukluk döneminde zihin yapıları karşılaştıkları her aygıt ve sorun karşısında bir neden sonuç ilişkisi kurmaya meyillidir. Görsel olarak bir çocuğun ilgisini çekecek her aygıt onun; “kurcalama”, “öğrenme”, “merak”, ve “üretme/ortaya çıkartma” , “başarmak” gibi duygularını harekete geçirir. Okul döneminde klasik eğitim kalıpları ile bu duyguları kamçılayan çok az şey vardır. Bu nedenle okul hayatlarındaki dikkati yükseltmek ve çocuklara farkındalık kazandırmak önemlidir. Onların neden sonuç ilişkisi üzerine en yoğun dürtülere sahip oldukları okul öncesi ve ilkokul döneminde alacakları Robotik ve Kodlama eğitimleri; onlara hem okuldaki derslerinde, hem de günlük hayatta karşılaşacakları olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurma ve problem çözme konularında yardımcı olacaktır. 

 

Erken dönemde kodlama dili ile tanışan çocukların diğer yaşıtlarına göre yazılım dillerine daha kolay adapte olmaları olağandır. Mesleki seçimlerin sadece bir sınava tabii tutularak değil, küçük yaşlardan itibaren becerileri desteklenerek, yetenekleri analiz edilerek, doğru yönlendirilerek kazandırılması gerekir. Çünkü bilişim çağı artık bizlere “üretmek ve var olmak” arasında keskin bir ayrım sunuyor. Dijital dönüşümde bilgisayarlar ile aynı dili konuşan nesiller; zamandan tasarruf ederek, mekandan bağımsız ve hayatın her alanında parmaklarının ucunda kariyerlerine yön verebiliyorlar. 

 

Başaran Akademi Çocuklar için Robotik ve Kodlama Atölyesi erken çocukluk dönemindeki tüm çocukların zengin eğitim içeriği ile hayal güçlerini besleyecek ve onları bilişim dünyası ile tanıştıracak eğitimler vermektedir. 22 yıllık deneyim ve uygulamalı eğitim esasında yapılan çalışmalar günün sonunda mutlak başarıyı getirmektedir. 

 

Çocukları bilişim ile tanıştırmak ve yeteneklerini keşfederek öğrenmesini sağlamak parmaklarımızın ucunda. Başaran Akademi çocukların ilgi ve bilgi düzeyine uygun sınıflarda, uygun eğitim içerikleri ve zengin eğitim müfredatıyla onların bilişsel yeteneklerini ortaya çıkartarak kodlama dünyasına davet ediyor.