Başaran Akademi | Catia Kursu

Catia Kursu

Computer Aided Three dimensional Interactive Applications (Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Etkileşimli Uygulama) ifadesi anlamına gelir. Unix / Windows gibi işletim sistemlerinide çalışan, özellikleri AutoCAD'e benzeyen fakat daha esnek ve daha estetik görünüme sahip bir çizim programıdır. Otomotiv Üreticisi gibi fabrikalar kullanır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Catia Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Catia

Catia Infrastructure (Arayüz)
Sketch (2D Çizim Ortamı)
Part Design (Parça Modelleme)
Wireframe and Surface Design (Tel Kafes ve Yüzey Modelleme)
Generative Shape Design (Genel Yüzey Modelleme)
2D Layout for 3D Design (3D Tasarım İçin 2D Plan Üretimi)
Assembly (Montaj)
Imagine Shape Editor (Serbest Yüzey Modelleme)
Freestyle Sketch Tracer (Serbest Taslak Üretimi)
Generative Sheet Metal Design (Sa. Metal Tasarımı)
Generative Sheet Metal Production (Sac Metal Üretimi)
Welding Design (Kaynak Tasarımı)
Structure Design (Çelik Yapı Tasarımı)
Core & Cavity Design (Erkek & Dişi Kalıp Tasarımı)
Mold Tooling Design (Kalıp Araçları Tasarımı)
Drafting (Teknik Resim Oluşturma)
Quick Surface Reconstruction (Tarama Datası Hızlı Yüzey Modelleme)
Digitized Shape Editor (Tarama Datası Yüzey Modelleme)
Generative Part Structural Analysis (Genel Parça Yapısal Analizi)
Advanced Meshing Tools (İleri Çözüm Ağı Araçları)
Generative Assembly Structural Analysis (Genel Montaj Yapısal Analizi)
Generative Dynamic Response Analysis (Genel Dinamik Tepki Analizi)
DMU Kinematics Simulator (Kinematik Simülasyon)
Human Measurements Editor (İnsan Ölçülendirme Editörü)
Human Builder (İnsan Oluşturma; Ergonomi Modülü)
Lathe Machining (Torna İşleme)
Prismatic Machining (Prizmatik Freze İşleme)
3-Axis Surface Machining (3 Eksen Yüzey işleme)
Photo Studio (Görselleştirme Modülü)
DMU Navigator (Animasyon Modülü)
Catia Tools Options (Catia Araç Seçenekleri Kontrolü)

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.