IdeCAD Kursu

ideCAD programı hem mimari hem de statik olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Programın her iki modülünde de birbiriyle tam uyumlu ve senkronize çalışması proje oluşumunda komplike çözümler sunmaktadır.Mimari tasarım, çizim, detaylandırma, görselleştirme, animasyon ve planlama için entegre CAD yazılım çözümü sunar. Her türden yapının sonlu elemanlar yöntemiyle lineer-nonlineer, yarı-tam rijit diyafram kabulleriyle, üç boyutlu statik-dinamik çözümü, betonarme yapıların Deprem Yönetmeliği'ne göre boyutlandırılmasına imkan sağlar.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi IdeCAD Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

ideCAD

Program ara yüzünün tanıtılması
Programın Özelleştirilmesi
Çizim Teknikleri ve Destek Komutları
Mimari Objelerin Tanıtılması
3-B Görünüş ve Perspektif
Kopyalama İşlemleri
Analiz
Betonarme
Çizim
Metrajlar ve Raporlar

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.