Başaran Akademi | Liderlik Ve Yöneticilik Kursu

Liderlik Ve Yöneticilik Kursu

İşletme yönetiminin üstün başarısı için "Liderlik" olmazsa olmaz bir unsurdur. Liderlik ve Yöneticilik Kursu kendinize özgü liderlik tarzını oluşturmanızı ve yöneticilik yetkinliklerinin kazandırılmasını hedefler. Yeni teknolojilerin giderek artması ile birlikte değişimin hızlı olması, rekabet gibi sebepler liderlere olan ihtiyaçları artırmıştır. Liderlik eğitiminin amacı; firma/şirket yöneticilerine modern yönetim tekniklerini, etkin liderlik yaklaşımlarını öğretir. Sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirir. Bu tip yöneticiler ise yol gösteren olurlar. Birleştirici, motive edici, etkileyici kişilerdir. Harekete geçiricidirler. Sonuç olarak da şirketin verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Liderlik ve Yöneticilik KursuSertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması


Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Liderlik Ve Yöneticilik

Yönetici Kimdir?
Lider Kimdir?
Lider ile Yönetici Farkları
Başarılı Bir Liderin Özellikleri
Liderlik Stili ve Liderlik Türleri
Kişilik Türlerine Göre Liderlik
Liderin Yapabilecekleri
İşletmede Liderlik Nedir?
Başarı Stratejileri
Liderin Çalışanların Motivasyona Etkileri
Özgün Liderlik Nedir?
Koçluk Becerileri
Değişim Liderliği Nasıl Olmalı?
Vizyoner Liderlik Nedir?
Liderlikte 3P Kuralı
Kişisel Kaynakların Kullanımı ve Etkin Dağılımı
Çevresel Kaynakların Kullanımı ve Etkin Dağılımı
Rekabet Ortamı ve Lider
Koçluk ve Koçluk Becerileri
Zaman Kullanımı
Diyaloglar
Liderlik Demek “Tek” Demek midir?
Karar Alma Süreçleri
Liderin Etkinlik Alanı
Güven Ortamı Oluşturma
Liderinizi Tanımlama

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.