Başaran Akademi | Problem Çözme Ve Karar Verme Teknikleri Kursu

Problem Çözme Ve Karar Verme Teknikleri Kursu

Küreselleşen yoğun rekabet ortamında işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olabilmesi için teknolojisini geliştirmek, kapasitesini artırmak ve yeni pazarlar yaratmak için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vermek, maliyetleri azaltmak ve kaliteli mal/hizmet üretiminde hızlı olmak durumundadır. Bu sebeple müşteri beklentilerin hızlı bir şekilde karşılanması gerekmektedir. Bu maksatla müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için problemlere hızlı çözümler üretmek maksadıyla hazırlanan Problem Çözme Ve Karar Verme Teknikleri kursunun amacı, eğitime katılanlara katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı olmayı özendirmek, birlikte çalışma kültürünü teşvik etmek ve etkili sonuçlar elde etmek maksadıyla problemin bir parçası olmak yerine karar verme tekniklerinden yararlanarak çözümler önerir hale getirmektir.

Eğitim sonunda problem çözme ve karar alma, problem çözme teknikleri, karar verme teknikleri gibi birçok konuya hakim olacaksınız.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması


Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Problem Çözme Ve Karar Verme Teknikleri

Problemin tanımı
Problem çözmenin amacı
Kurumsal sorunlar
Problem çözme süreci
Problem çözme aşamaları
Amaç-araç dengesi
İşletme stratejisi, birim eylem planları
Birimler arası koordinasyon
Problem analiz teknikleri
Karar verme teknikleri
Veri toplama, analizi ve değerlendirme
Çalışmaların senkronizasyonu
Uygulama, izleme ve değerlendirme

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.