sap2000 Kursu

Entegre edilmiş yapısal analiz ve dizayn programıdır. Köprüler, endüstriyel yapılar, transmisyon kuleleri, kablo yapıları, makine temelleri, spor sahaları ve benzeri rekreasyon alanlarının statik çözümlemesini yapar. Çok taşıyıcı sistemlerin çözümlemesine kolaylık sağlar. Sistemleri çözümlerken sonlu elemanlar methodunu kullanır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi sap2000 Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

sap2000

sap2000'e Giriş
Global ve Lokal Eksenler
Yapı Modelleme
Yapı Analizleri
Sistem Modelini Oluşturma
Yük ve Yük Kombinasyonunu Tanımlamala
Malzeme Özelliklerinin Tanıtma
Kesit Özelliklerinin Tanıtma
Kesit Atamaları
Yük Şekilleri ve Yük Atama
Çubuk ve Kabuk Elemanlar
Proje Uygulamaları
Grid Çizgileri ile Çalışma
Yüklerin Tanıtma
Analiz Çözümleri
Analiz Sonuçlarını İncelenme
2D Yapı Modelleme
2D Betonarme ve Çelik Yapılar
Değişken Kesitli Köprüler ve Kirişleri
2D Perde Modelleme/Özel Rijitlik Tanımlama
2D Dinamik Analiz (Deprem Hesaplama)
3D Yapı Analizine Giriş
3D Uzay Çelik Sistemler
3D Betonarme Uzay Çerçeveler
Çok Katlı Betonarme Yapılar
Deprem Yönetmeliği ve sap2000 Uygulamaları
Ayrıntılı Dinamik Analiz
Aks Analizleri
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi
Spektral Analiz
Analiz Metotları Parametrelerinin Açıklanması
SAP 2000 ile Eşdeğer Deprem Yükü ile Analiz
SAP 2000 ile Spektral Analiz
Boyutlandırma
Proje Uygulama

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.