Başaran Akademi | Sta4CAD Kursu

Sta4CAD Kursu

Çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar, betonarme analizini yapan programdır. Adının açılımı "structural analysis for computer aided design" dır. Sta4CAD, analizleri yaparken yönetmelikleri esas alır. Statik analizi rijit kat diyaframını dikkate alır. Her noktada 6 serbestlikli 3 boyutlu stifness metodu ile yapılmaktadır. Mimari bir dosyayı dwg dosyasından doğrudan alabilmektedir. Yapısal olarak otomatik 3D modelleme yapmaktadır. Plan aplikasyon şeklinde grafik ortamda girilen yapı bilgileri, paralel zamanlı olarak planda ve 3 boyutlu görüntüde işlenir. Veri girişi yapılırken, yük, boyut ve yönetmelikle ilgili bilgiler fare ile düzenlenebilmektedir. Analiz sonrası; eleman optimizasyonu, maliyet analizleri ve deprem yönetmeliğinin tüm kontrolleri yapan bir programdır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Sta4CAD Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Sta4CAD

Sta4CAD'e Giriş
Döşeme Yüklerini Kirişlere Dağıtma
Döşeme Yüklerini Kolonlara Dağıtma
Yapı Yük Kombinasyonları
Yatay Yük Kombinasyonları
Maksimum Tesirleri Bulma
Kirişlerin Ankastre Değerlerini Bulma
Panel Elemanlar
Modal Analiz
Kiriş Maksimum Değerlerini Bulma
Yapı Temel Modelleme
Perdeleri Düzenlenme
Deprem Bölgesinde Perdeleri Modelleme
Kolon ve Kiriş Birleşim Noktalarındaki Rijitlikler
Deprem Hesaplama (Çok Katlı Betonarme Yapılar)

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.