Başaran Akademi | Teknik Resim Kursu

Teknik Resim Kursu

Teknik Resim, bir ürünün nasıl üretildiğini ve çalıştığını anlatmak üzerine yapılan çizimdir. Teknik olarak her türlü alanda, tasarlayan ve üreten arasındaki bağı oluşturan teknik bir dildir. Mühendisler arasında iletişimi kolay ve doğru bir şekilde sağlamak için büyük öneme sahip teknik bir alfabe olan Teknik Resim, temel doğru ve eğrilerin çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle oluşur. Bu dil bazı sektörlerde değişkenlik gösterebilir.

Teknik Resim, tasarımdan üretime, tanıtım ve pazarlamadan kullanıma kadar bir ürününün tüm aşamalarına yönelik bir rehberdir. Ürünün malzemesi, boyutu, kalitesi, sertlik değerler vb tüm imalat yöntemlerini daha sonrasında ürünün taşınması, montajı, kullahnımı gibi standartları belirler ve anlatır.

Başaran Akademi Teknik Resim eğitimi ile mesleğinize göre her alanda İster bilgisayarlı olsun ister klasik yöntemler ile teknik resim ve detaylandırma dilini öğrenebilirsiniz. Eğitim süresince teknik resim okuma ve çizmenin yanı sıra, güzel yazı yazma, geometrik şekillerin çizimi, 3 görünüş çıkarma, izometri ve perspektif çizim, teknik detay oluşturma gibi konuları ISO Standartlarına göre uygulamalı görebilirsiniz.

 

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi  Teknik Resim Kursu  Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Teknik Resim

Teknik Resim Tekniği
Geometrik Çizimler
Pistole Eğrilerinin Çizilmesi
Meyil ve Konikliğin Çizilmesi ve Gösterilmesi
Nokta, Doğru ve Yüzeylerin İzdüşümleri ve İzdüşümlerinin Dönüştürülmesi Yöntemleri (Tasarı 
Geometrisinin Temelleri)
Perspektif Resimlerin Çizilmesi 
Konik perspektif (Merkezi – izdüşümü)
İki kaçma noktalı perspektif
Bir kaçma noktalı perspektif
Üç kaçma noktalı perspektif
Geometrik Cisim ve Modellerin İzdüşümleri
Cisimlerin Düzlemlerle Kesilmesi ve Yüzey Açılımlarının Çizilmesi
Parçanın İki İzdüşümüne Göre Üçüncü İzdüşümünün Çizilmesi
Figür Yüzeylerinin Karşılıklı Kesişmeleri – Arakesitler. (Tasarı Geometrisi Uygulamaları)
Kesit Görünüşler
Kesit Düzlemi ve Kesitler
Montaj Resimleri

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.