Başaran Akademi | İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
17.10.2021

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

  

İNKAY - BAŞARAN AKADEMİ İŞ BİRLİĞİ İLE YENİ NESİL İK UZMANLARINA, DENEYİMLERİNİ DEVRETMEYE HAZIRLANIYOR

 

TÜM YÖNLERİYLE YENİ NESİL İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR

 

EĞİTİM SONUNDA MEB ONAYLI E – DEVLETTEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR SERTİFİKA VERİLECEKTİR

 

İnsan Kaynakları mesleğini yeni tercih edecekler ve kariyerinde yeni bilgiler edinerek departmanında bir adım önde olmak isteyenleri tek bir programda buluşturuyoruz.

Uygulayacağımız eğitim programında, katılım gösterecek tüm danışanlarımız uzmanlarımız tarafından uygun program seçilerek, ihtiyaç duyduğu eğitim kuru üzerinden yararlanacak.

İnsan Kaynakları Profesyonellerimiz tarafından ÖĞRENME GARANTİLİ eğitimimiz sonunda katılımcılara hem Başaran Akademi Sertifikası hem de MEB Onaylı Eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitim programımıza katılacak tüm danışanlarımız, kurs sonunda 2 yıl boyunca ücretsiz olarak “Başaran Kariyer ve İstihdam Ofisi” üzerinden ücretsiz danışmanlık faaliyetlerinden yararlanacaktır.

Eğitimimiz Türkiye’nin dört bir tarafına hem yüz yüze hem de online olarak yapılacaktır. Danışanlar ister tüm program içeriğini isterse ihtiyaçları olan modülleri tercih edebilirler.

İnsan kaynağının seçimi, yönetimi, eğitimle gelişimi, kariyer planlaması konularında uzmanlaşacak,

Çağdaş performans değerlendirme ve ücretlendirme yöntemlerini uygulayarak kavrayacak,

İK' da fark yaratan yetenek yönetimi kavramını ve İnsan Kaynakları uygulamalarını en pratik haliyle öğreneceksiniz.

İnsan Kaynakları Sertifika Programı sonunda İnsan Kaynakları Departmanı ile ilgili tüm genel süreçlere hakim olacaksınız.

Eğitim sonunda ders materyalleri danışanlarımız ile paylaşılarak eğitimimizin daha kalıcı hale gelmesi sağlanacaktır.

       

 

Modül 1: İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bakış

İnsan Kaynakları bölümünün görev ve sorumlulukları nelerdir?

Neden İK?

İnsan Kıymetleri Departmanının rolleri, İnsan Kıymetleri çalışanları ne yapar?

Neden İnsan Kıymetleri

İletişim nedir? İletişimin önemi

İş yerinde iletişim

Sözlü iletişim, sözsüz iletişim

Dinleme, geri bildirim

İletişimde engeller

Modül 2: Yetkinlik Bazlı Seçme Yerleştirme

Seçme yerleştirme süreci ve önemi

Aday havuzu oluşturma

Mülakat türleri

Mülakat teknikleri

Yetkinliklerin mülakatta kullanılması

Yetkinliklerin değerlendirilmesi

Mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi

Karar ve geri bildirim süreci

Modül 3: İş Analizi ve Görev Tanımı Oluşturma

İş analizi sistemi adımları, iş analizi nedir, neden yapılır?

İş analizi teknikleri,

İş analizi kullanım alanları,

İş analizi bilgi toplama yöntemleri,

İş analizinden iş tanımı ve iş gereklerini ortaya çıkarma

Görev tanımı oluşturma, form örnekleri

Modül 4: Performans Yönetim Sistemi

Performans yönetim sistemi nedir?

Performans değerlendirme yöntemleri

Performansın ölçümü ve karşılaştırılması

Hedef ve yetkinliklerin belirlenmesi

Geri bildirim ve performans değerlendirme görüşmeleri

Performans değerlendirme sonuçlarının kullanımı

Performans değerlendirme sisteminin performansı ve sonuç

Modül 5: Eğitim Yönetimi

Firmalarda Eğitim İhtiyacı

Eğitim Altyapısının Oluşturulması

Eğitim İhtiyaç Analizi

Organizasyon Analizi

İş Analizi

Kişi Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizinde Kullanılan Yöntemler

Eğitim İhtiyacının Saptanmasında Sürdürülebilirlik

Eğitim Organizasyonu

Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Modül 6: Kariyer ve Yönetimi

Kariyer planlama nedir?

Kariyer planlama sisteminin oluşturulması

Kariyer planlama görüşmelerinin gerçekleştirilmesi

Kariyer planlama değerlendirme dönemi

Eğitim ve gelişim planlarının yenilenmesi

Modül 7: Yetenek Yönetimi

Yetenek yönetimi şirketler için neden önemlidir?

Yetkinlik seti oluşturma Performans ve yetenek denklemi

Yetenek / Potansiyel Kodu nedir?

Yetenek yönetimi modelleri (Uygulamalı)

Yedekleme planı oluşturma

Bireysel gelişim planı oluşturma

Modül 8 : İş Hukuku ve Yasal Mevzuat

Temel kavramlar ve iş sözleşmeleri

İşçi, işveren, işveren vekili

Asıl işveren, taşeron ilişkisinin yasal dayanakları

Belirli süreli iş sözleşmesi

Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Kısmi süreli iş sözleşmesi

Uzaktan çalışma sözleşmesi

Ücret şekilleri ve ücretin ödenmesi

Günlük ücret, maktu ücret kavramları

Ücretin gününde ödenmemesi

Ücret nedir? Ücret şekilleri ve uygulama alanları

İş davaları

Tazminat davaları

İşe iade davaları ve süreçleri dosya incelemeleri

İSG davaları ve süreçleri

Fazla çalışma

Fazla mesai nasıl hesaplanır?

Fazla çalışma sözleşmesi

Ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma

Hafta tatili çalışmaları

Yıllık izinler – diğer ücretli izinler

Yıllık ücretli izin hakkı, süreleri ve izin kullanma

Yıllık izin ücreti, işten ayrılmada izin ücreti

Ölüm, babalık, evlilik izinleri

Kadın işçi doğum süreçleri

Rapor süreleri

Süt izni, ücretsiz izin süreleri

Yasaklı işler ve çalışma süreleri

Modül 9 : Özlük Yönetimi

Personel Özlük Dosyasında bulunası gerekenler

Meslek bazlı talep edilmesi gereken iş başı evrakları

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler

Devamsızlıklar,

İşçinin Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler

Çalışma Dönemi Uygulamaları

Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi

Haftalık Çalışma sürelerinin Hesaplanması Personele Çalışma Belgesi Verilmesi

Ücret Bordrosu Nedir? Yapılmamasının Sonuçları

Ara Dinlenmeleri

Gece ve Vardiyalı Çalışmalar

İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri

Modül 10: Ücretlendirme ve Bordrolama

Bordro hesaplama; brüt ücret, net ücret

Puantaj hesaplamaları

Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı

Gelir vergisi dilimleri

Sakatlık indirimi, BES ve icra süreçleri

Fazla çalışma ücret hesabı

Asgari geçim indirimi

İşveren maliyet hesapları

Kıdem tazminatı hesabı

İhbar tazminatı hesabı

Yıllık izin hesaplamaları

Modül 11: SGK Mevzuat ve Uygulamaları

İşe giriş bildirgesinin SGK sitesinden hazırlanması

İşten çıkış bildirgesi

Muhtasar Bildirim

Tahakkuk ve hizmet listelerinin incelenmesi

Aylık prim ve hizmet bildirgesi

Teşvik Uygulamaları ve hangi çalışan hangi teşvikten hangi koşullarda yararlanır.

Modül 12: MS Excel'de En Çok Kullanılan Formüller ve Uygulamaları

Temel Matematiksel İşlemler : Sum (Topla),Sumif (Etopla)

Mantıksal Formüller : İf (Eğer)

İstatistiksel Formüller : Countif (Eğersay), Countifs (Çokeğersay), 

(Düşeyara)

Tarih Formülleri: Bugün İşlevi

Metin Formülleri: Parçaal, Birleştir

Pivot Tablo

Modül 13: İK’ da Kalite Yönetim Sistemi

Toplam Kalite Yönetimi ISO 9001 Çalışan ve işveren Sorumlulukları

İşverenin Çalışan takibinde kullandığı form ve Kalite Yönetimi Prosesleri

Talimat ve Prosedür Hazırlama.

İç Yazışma ve Kurumlar ile Yapılan Yazışmalarda Bilinmesi Gerekenler.

Kalite Formları düzenlenirken bilinmesi gerekenler

Modul :14 İK Yönetiminde KVKK Yönetimi

6698 Sayılı Kanun’un özlük sürecinde bilinmesi gerekenler,

KVKK sürecinde özlük dosyasında bilinmesi gerekenler,

KVKK icmali belirlenmesi

Kurumsal CV hazırlamada işverenin bilmesi gerekenler

Aday İlanı çıkarken KVKK sürecinde dikkat edilmesi gerekenler.

Modul: 15 : Yabancı İşçi Çalıştırmada İşveren Takip Süreçleri

Yabancı İşçi Çalıştırma Başvuru Süreçleri

Oturma İzni Süreçleri

Çalışma İzni Süreçleri

Yabancı Çalışan İşe Giriş ve Çıkışlarda Yapılması Gereken Bildirimler

 

İletişim ve Kayıt için        

Damla Karakaya

Eğitim ve Satış Danışmanı

Telefon      : 0(242) 248 35 99

E-Mail       : dkarakaya@basaranakademi.com.tr

Adres        : Kızılsaray Mah.Yener Ulusoy Bulv. 71. Sok. Hor Hor Apt. No:16  D:11 Muratpaşa / ANTALYA