Başaran Akademi | Algı Yönetimi Kursu

Algı Yönetimi Kursu

Algı yönetimin amacı hedef kitleyi etkilemektir. Bundan dolayı bir çok yerde kullanılmaktadır: siyaset, halkla ilişkiler, satış, sanatta ... Ayrıca orta ve üst düzey yöneticiler tarafından ilişki ve iletişimde oldukları kitleler ve kişiler ile iyi iletişim kurabilmek onları etkileyebilmek ve akılda kalıcı kalabilmek adına Algı Yönetimini kullanmaktadırlar.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Algı Yönetimi KursuSertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması


Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Algı Yönetimi

Algı Kavramı
Dil ve Algı – Algı Türleri
Algı ve Kültür
İmaj Oluşumu
Beden Dili
Propagandanın Ana İlkeleri
Propaganda Türleri
Propaganda ve İkna
Propagandaya Karşı Koyma
Psikolojik Savaş
Örtülü Operasyonlar – Örtülü Operasyon Türleri
Alanlarına Göre Örtülü Operasyonlar
Enformasyon Savaşı
Enformasyon Savaşında Medya ve Medya Savaşı

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.