Başaran Akademi | Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu, bir yetişkinin bilgiyi nasıl öğreneceğinden eğitim kitapçığı hazırlanmasına kadar pek çok konuyu içerir.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

MEB Sertifikaları

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

MEB Sınavlarına girilerek alınan MEB onaylı sertifikadır.

 

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Eğiticinin Eğitimi

Yetişkin nasıl öğrenir?
Edgar DALE Hatırlama Pramidi
Görsel, İşitsel, Kinestetik Öğrenme ve Hatırlama
Uygulama Çalışması; Temsil Sistemleri Testi
Öğrenme Yöntemleri
Anlatım yöntemi
Tartışma yöntemi
Gösteri yöntemi
Örnek olay yönetimi - Case Study
Dramatize etme yöntemi - Roll - Play
Eğitimde Yetişkinin Özellikleri
Androgoji – Pedogoji Farkları
Yetişkin Öğrenmede Anlatım Dinamikleri
Neden - Sonuç İlişkisi
Problem – Çözüm
Tez – Antitez – Sentez
Tümdengelim – Tümevarım
Eğitmen Yetkinlikleri
İletişim Becerisi
Etkin Dinleme
Anlatım ve Doğru Sözcükler
Beden Dili
Katılımcılarla Eşleşme ve Ahenk
İlgiyi Canlı Tutma
Özgüven ve Sakinliği Koruma
İnteraktif Yaklaşım ve Soru Sorma,
Açık Uçlu ve Kapalı Uçlu Sorular
Soru Alma ve Zor Sorularla Başa Çıkma
Zor Katılımcıları Yönetme
Eğitim’de Zamanı Etkin Kullanma
Eğitim’de İçerik Hazırlama Yöntemi,
Uygulama; Zihin Haritası ve İçerik Oluşturma
Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuçları ve Sunulan Eğitim İçeriğinin Önemi
Eğitim de Fiziki Ortam ve Eğitici Davranışları
Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri
Etkili Sunumda Sözlü İletişimin Önemi,
Etkili Sunumda Sözsüz İletişimin Önemi,
Görsel Sunum Teknikleri
Sunum Metninin Hazırlanması
Sunumda Animasyon, Film ve Görsellerin Kullanım Özellikleri
Sunumda Kullanılan Şablonların Önemi
Sunulan Konulara Uygun Şablon Seçimi
Kullanılacak Metin ve Görsel Dengesini Saptama
Yazı Tipi Boyutu, Stili ve Fontu Seçerken Nelere Dikkat Ederiz?
İstatistik, Akış Şeması ve Grafiklerin Sunuma Yerleştirilmesi
Eğitim Kitapçığı Hazırlanması
Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.