Başaran Akademi | Finans Kursu

Finans Kursu

Günümüzde işletmelerin başarısı, stratejik kararların yanı sıra, finansal yönetimin etkinliği ile de doğrudan ilişkilidir. Doğru finansal kararları alabilmek için, finans bölümünün farklı fonksiyonlarında yetkinlik sahibi olmak ve hem işletmenin yönetici ve ortaklarına hem de yatırımcılara doğru finansal bilgiyi aktarabilmek büyük önem taşımaktadır. Finans Kursu, işletmelerin finans bölümlerinde çalışan ve kendini geliştirmek isteyen, finans alanında kariyer yapmak isteyen yönetici ve yönetici adaylarına yönelik olarak düzenlenmiştir.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Finans Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları sertifikadır.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması


Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Finansın Tanımı ve Amacı

Genel İşletme Fonksiyonlarının Tanıtımı
Finans Fonksiyonun Genel İşletmecilik İçindeki Yeri ve Önemi
Yöneticilerin ve Finans Yöneticisinin Yetki ve Sorumlulukları

Muhasebe ve Çeşitleri

Genel Muhasebe ve Tek Düzen Muhasebe Kodları
Maliyet Muhasebesi
Yönetim Muhasebesi

Finansal Tablolar

Finansal Tabloların Türleri
Bilanço ve Hesaplarla İlişkisi
Gelir Tablosu ve İşletme İle İlgili Verdiği Genel Bilgiler
Hesaplar ile Gelir Tablosu Arasındaki İlişki
Gelir tablosu ile Bilanço Arasındaki İlişki
Diğer Finansal Tablolar

Finans Matematiği

Paranın Zaman Değeri
Basit Faiz
Bileşik Faiz

Finansal Analiz ve Kontrol

Oran Analizi
Finansal Kaldıraç

Sermaye Yönetimi

Sermaye Yönetim İlkeleri
Alacak Yönetimi
Borç Yönetimi

Planlama ve Bütçeleme

Stratejik Planlama ve Hedef Oluşturma
İş Planı
Finansman Planı

Yatırım Bütçelemesi ve Yatırım Kararı

Geri Dönüş Süresi
Net Bugünkü Değer
İç Verim Oranı

Risk Yönetimi

Risk Tanımı
Risk Türleri
Risk Yönetimi ve Aşamaları

Finans Yönetiminde Yöneticiler Tarafından Yapılan Yaygın Yanlışlıklar

Kısa Vadeli Finansman İle Uzun Vadeli Varlıkları Finanse Etmek
Risk Yönetimi Yapmamak
Finans Yönetimini Muhasebeye Bağlamak
Bütçe Yapmamak
Finansmanı Dikkate Almadan Aşırı Büyümek
Diğer Fonksiyonel Birimleri Finansal Bilgiden Mahrum Bırakmak

Yöneticilere Pratik Uygulama Bilgileri

Finansal Raporlara Bakarak Kararın Etkinliği Nasıl Değerlendirilir?
Nakit Akış Tahminleri, Bir İşletme Hakkında Neler Anlatır?
İşletmenin Etkinliği Nasıl Ölçülür?
Yönetimin Kontrol Raporlarını ve Kontrol Yöntemleri Nasıl Anlaşılır?

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.