Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Kursu

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Kursu ile öncelikli olarak kursiyerlerine muhasebe alanında muhasebeye dair tüm işlemleri eksiksiz olarak yapabilmelerini, ticari muhasebe paket programlarında fatura, cari, stok, banka, çek, senet ve kasa gibi ön muhasebe uygulamalarını yürütebilmelerini ve bir işletmenin muhasebesini tutabilecek seviyeye ulaşmalarını amaçlamaktadır. Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Kursu; Ön Muhasebe kursuBilgisayarlı Muhasebe kursu ve Genel Muhasebe kursu olarak da bilinir. Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Kursu'na günümüz ekonomik koşullarında (Enflasyon, İş sorunu, Mesleki belirsizlik) kalıcı bir meslek ile yaşamını kolaylaştırmak isteyen tüm kişiler katılmalıdır.

Ön Muhasebe Kursu

Ön Muhasebe, bir işletmenin mali işleyişindeki tüm bilgilerin işlenip takip edilmesi işlemidir. Ön Muhasebe işlemleri genel muhasebe için gerekli verilerin de takibi kolaylaştırmaktır.  Ön Muhasebe kursunda öğrenciler ön muhasebeye dair; stok takibi, cari hesap takibi, banka takibi, çek/senet takibi, fatura takibi, irsaliye takibi ve aylık bordrolar gibi işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm ön muhasebe işlemlerinin eksiksiz yürümesini sağlayacak uygulamaların bilgisi verilir. 

Online muhasebe kursu almak için online.basaranakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir, online eğitimlerimiz hakkında bilgi alabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

 

Muhasebe Kursu Hakkında

Muhasebe en yalın anlatımıyla bir işletmenin tüm departmanlarına ait mali işlemlerini yürüten, raporlarlayan ve analiz eden bir bilimdir. Muhasebe departmanı işletmenin varlık ve kaynaklarını belirli bir program üzerinde kayıt altına  alarak ilgili kurumlara ileten bir bilgi ağı sistemi oluşturan birimdir. Muhasebe kursunda öğrenciler muhasebe alanına dair güncel muhasebe programlarına veri girmeyi ve bu verileri uygun bir sistem ile işleyip, raporlamayı öğrenirler. Başaran Akademi Muhasebe Kursu’nda teorik ve program bazlı muhasebe eğitimi ile işletmelerin finansal ihtiyaçlarına çözüm üretebilecek yetkin muhasebeciler yetiştirilir. 

Muhasebe Eğitimi Kimler İçin?

Başaran Akademi Muhasebe Kursu, öğrencilerine muhasebe alanındaki tüm işlemleri eksiksiz yapabilecekleri programların bilgisini verir. Kurs sonunda bir işletmenin muhasebesini yürütebilecek seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır. Muhasebe eğitimine bu alanda çalışan fakat güncel program bilgisi yetersiz olan muhasebeciler veya temeli farketmeksizin  muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler katılabilir. 

Hemen Şimdi Bilgi Alın

Alınabilecek Ünvanlar

› Muhasebe Uzmanı

› Muhasebe Sorumlusu

› Muhasebe Şefi

› Finans Uzmanı

› Finans Sorumlusu

› Finans Şefi

› İnsan Kaynakları Uzmanı

› Mali İşler Uzmanı

› Mali İşler Sorumlusu

› Mali İşler Şefi

› Dış Ticaret Uzmanı

› Dış Ticaret Sorumlusu

Çalışma Alanları

› Ön Muhasebe

› Muhasebe

› Finans

› Maliyet Muhasebesi

› Dış Ticaret

› İnsan Kaynakları / Bordro Yönetimi

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

 

MEB Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Kursu Sertifikası

Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası

MEB Sınavlarına girilerek alınan MEB onaylı Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Kursu sertifikasıdır.

 

Uluslararası Muhasebe ve Finans Uzmanlığı Kursu Sertifikası

Muhasebe ve Finans Uzmanlığı'nın sertifikasyon sınavlarına katılabilir ve aşağıdaki ünvanlara sahip olabilirsiniz. Sınavlara Pearson Vue Antalya Yetkili Sınav Merkezimizden girebilirsiniz.

LOGO Tiger

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

?Teorik Muhasebe ve Finans

Genel Bilgiler
Temel Finansal Tablolar
Muhasebede Hesap Kavramı
Çift Taraflı Kayıt ile Muhasebenin Temel Uygulamaları
Defter ve Belgeler
E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv ve Diğer Elektronik Muhasebe Uygulamaları
Bilanço Hesapları
Gelir Tablosu Hesapları
Özellikli Konular ve Hesaplar
Maliyet Muhasebesi
SGK ve İş Hukukunda Temel Uygulamalar
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları
Türkiye Finansal Raporlama Standartları
Bağımsız Denetim
Finansal Tablolar Analizi

LOGO GO3

Sistem İşletmeni (SYS)
Ticari Sistem Modül Uygulamaları
Dış Ticaret Uygulamaları
Üretim Modül Uygulamaları

NETSİS Enterprice

Şirket açma-kapatma, Kullanıcı ve Yetki tanımları
Cari ve Kasa modülleri, Örnek uygulamalar
Stok, İrsaliye ve Fatura modülleri, Örnek Uygulamaları
Müşteri Çekleri, Müşteri Senetleri, Borç çekleri, Borç Senetleri, Banka Modülü, Muhasebe Modülü ve Örnek Uygulamaları
Modüllere Ait Genel Örnek Uygulamalar

LOGO İnsan Kaynakları (GO Bordro)

Tiger Bordro Ayarları ve Kanuni Parametreler
Borç/Avans Yönetimi
Personel İzin Yönetimi
Personel Puantaj Giriş ve Maaş Hesaplama İşlemleri
Kıdem-İhbar Tazminat Hesaplamaları
Özel Sigorta İşlemleri
Bordro Raporları
Personel Sicil İşlemleri

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.