Başaran Akademi | Mikro Kursu

Mikro Kursu

Başaran Akademi Mikro Kursu'nun amacı ön muhasebe, genel muhasebe, Netsis ve Mikro programlarında cari, fatura, stok, çek-senet, bordro ve sabit kıymet ile ilgili fonksiyonları öğrenmektir.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Mikro Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Mikro

Temel Muhasebe İşlemleri
Yapılandırma
Yetkilendirme
Stok
Cari
Fatura
Kasa, Banka , Çek/senet
Muhasebe, Entegrasyo
İrsaliye
Sipariş
Form ve Çıktı Ayarları
Veri Tabanı Bakımı
Yedekleme İşlemleri
SQL Sorguları
Excel ve Access' e Veri Transferi

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.