Başaran Akademi | İnsan Kaynakları (Bordro ve Teorik) Kursu

İnsan Kaynakları (Bordro ve Teorik) Kursu

İnsan Kaynakları (Bordro ve Teorik) Kursu, Başaran Akademi 'de işyerlerinde çalışan personelin özlük işlemleri, iş sözleşmeleri vb. konularını bilme, ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını gerçekleştirebilme, bordro paket programlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi İnsan Kaynakları (Bordro ve Teorik) Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

İnsan Kaynakları (Bordro ve Teorik)

Ücret, Yasal Kesintiler, Brütten Nete Çözümlü Anlatım, Fazla Mesai
İşveren Maliyeti, Genel Tatil ve Hafta Tatilinde Çalışma, Yıllık Maliyet Hesaplama Örneği
Gelir Vergisi ve Gelir Vergisi Matrah İndirimleri, Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı,
SGK Matrah İndirimleri, Devreden SGK Matrahı ve Asgari Geçim İndirimi
Genel Tekrar, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları,
Peşin Ödenen Yıllık İzin, İkal
SGK İşveren Teşvikleri
Bordro Workshop Çalışması

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.