SAP BASIS Kursu

SAP Basis; Erp sistemi olan SAP sistemlerindeki teknik mimarlığın yöneticisidir. Bilgisayar dünyasında sap basis sistem yöneticisidir. Sistem yapılandırması ve sorunların çözümü bakımı yedeklenmesi konularında sorumlu kişidir. Yedekleme işlemleri geri dönümleri veri kurtarma gibi görevlerin ana sorumlusudur. SAP sistemi için diğer modülcülerin ihtiyacı olan teknik destekleri de vermektedirler. sistem hatalarına bakılması ve bir programın verdiği hatanın server bazındaki loglarına bakılması gibi birçok teknik senaryo sayabiliriz. Sap sisteminin sürekli ayakta çalışır bir durumda hayatını idame ettirmesi için bir basis gözetimine tutulması ana şarttır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi SAP BASIS Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

 

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

TADM10

Büyük Resim: 
    SAP Ürün Ailesi
    SAP NetWeaver’ın Anahtar Özellikleri
    SAP'nin Ürün Destek Stratejisi
Gezinme: 
    SAP Sistemlerinde Gezinme
    SAP GUI’de İleri Gezinme Teknikleri
    Yardım seçeneklerinin uygulanması ve kullanıcı arayüzünün kişiselleştirilmesi
Sistemin Çekirdeği 
    SAP NetWeaver AS sistem Mimarisinin İncelenmesi
    AS ABAP Talep İşleme (Request Processing)
    AS ABAP İşlemsel İşleme (Transactional Processing)
    7.30 EHP1 için AS Java Çalışma Mantığı
SAP Başlatma ve Durdurma Prosedürü 
    Bir SAP Sisteminin Başlatma Sürecinin Açıklanması
    Bir SAP NetWeaver AS ABAP için Genel Başlatma Sürecinin Açıklanması
    SAP Sistemlerinin Başlatılması ve Durdurulması
    Başarısız Bir Sistem Başlatmanın Ardından AS ABAP Loglarının Analizi
    Sistem Ne Zaman Kapatılmalı
    Bir SAP NetWeaver AS Java’nın Başlatılması ve Durdurulması
    Başlatma ve Durdurma Araçları
    Java Startup ve Control Framework'ün işletilmesi
    SAP NetWeaver AS Java’nın Başlatma ve Durdurma Loglarının Analizi
SAP Sistem Konfigürasyonu – AS ABAP 
    Sistem Profil Parametreleri
    Profil Parametrelerinin Ayarlanması
    Çalıştırma Modlarının (Operating Modes) Ayarlanması
Temel Konfigürasyon – AS JAVA 
    Yönetimsel Araçlar
    Config Tool ile AS Java Temel Ayarları
    SAP NetWeaver Administrator ile AS Java’nın Ayarlanması
    Merkezi Hizmetlerin Özelliklerinin Bakımı
SAP Sistemlerinde Yazılım Geliştirme 
    SAP ABAP Sisteminin Veri Yapısı
    ABAP Ortamında Yazılım Lojistiği
    En önemli ABAP Workbench Araçları
    ABAP'da Program Geliştirme
    SAP NetWeaver Geliştirme Altyapısı
Tarayıcı Tabanlı Kullanıcı Arayüzleri İçin Teknoloji Bileşenleri 
    SAP Sistemlerine Web'den Erişim
    Internet Communication Manager'ın(ICM) Ayarlanması    
    Internet Communication Framework'ün (ICF) kullanımı
    SAP Web Dispatcher’ın kullanımı
Kullanıcı Yönetiminin Temelleri – AS ABAP 
    Kullanıcı ve Kullanıcı Grupları Oluşturma
    Yetki Rollerinin Bakımı
    Oturum Açma Parametreleri ve Kullanıcı Bilgilerinin Bakımı
    Gelişmiş Kullanıcı Yönetimi Araçları
Kullanıcı ve Yetki Yönetimi – AS JAVA 
    Kullanıcı Yönetim Motorunun (UME) konfigürasyonu
    Kullanıcı ve Grupların Yönetimi
    Java Yetki Yönetimi
    Özel Nesne Yetkilendirmesi
    AS Java Oturum Açma Yöntemleri
İletişim ve Entegrasyon Teknolojileri 
    Uzaktan İşlev Çağrıları (RFC) ve BAPI'ler
    Sistemlerarası İş Süreçlerinin ilişkilendirilmesi
    Web Servislerinin Temelleri
    RFC Bağlantıları
    RFC Kullanımı ve Çeşitlerinin Örneklendirmesi
    Uzak Bağlantı Kurma
Sistem İzleme ve Sorun Giderme 
    İzleme Araçları
    SAP Sistemlerini İzleme
    SAP Solution Manager ile Sistem İzleme
    İz ve Protokollerden Yararlanma
    Bir Sorun Giderme Prosedürü Geliştirme
İzleme - AS Java 
    Merkezi Denetim Sistemine Bağlanma (CMS)
    Kullanılabilirlik İzlemesinin Ayarlanması
    Log Görüntüleyicisinin Kullanımı ve Log Ayarları
    SAP Solution Manager ile İzleme
Yazılım Bileşenlerinin Yönetimi [Software Lifecycle Management] 
    Uygulama Bileşenlerinin Yönetimi
    SAP Sistemlerinin Kurulumu
    SAP Sistemlerinin Bakımı

TADM12

SAP Sistemlerine Genel Bakış ve Sistem Mimarisi 
    SAP Sistemlerine Genel Bakış
    SAP Sistemlerinin Teknik Mimarisi
    Kuruluma Hazırlık 
    SAPinst
    Kurulum İçin Genel Hazırlık
    Windows’ta Kurulum İçin Hazırlık
    UNIX’te Kurulum İçin Hazırlık
SAP Solution Manager Kurulumu
    Ek Uygulama Sunucusu Kurulumu
Kurulum Planlama 
    Kurulum Planlama
SAP ECC’nin (AS ABAP) Kurulumu 
    SAP ECC Kurulumu
SAP XSS’in (AS Java) Kurulumu 
    SAP XSS Kurulumu
    Ek Java Bileşenlerinin Kurulumu
Kurulum Sonrası Yapılması Gerekenler 
    Kurulum Sonrası Yapılması Gerekenler
    SAP ERP için SAP Enhancement Package 6’nın Kurulumu
    SAP Sistemlerinin Yamalanması
    SAP Lisansı, Çevrimiçi Dökümantasyon, Uzak SAP OSS Bağlantısı Kurulumları
    AS ABAP Tabanlı SAP Sisteminin İlk Ayarları
    AS Java Tabanlı SAP Sisteminin ilk Ayarları
    SAP Gateway kurulumu
SAP GUI’nin Kurulumu 
    Windows için SAP GUI ve Java için SAP GUI Kurulumu
    SAP GUI Kurulum Sunucusu
SAP Sistemlerinin yamanması 
    SAP Notları ve SAP Destek Paketlerinin Uygulanması
    Yazılım Bakımına Hazırlık
    Destek Paketi Yöneticisi (SPAM) ile Yazılım Yükseltme Yöneticisinin (SAINT) kullanımı
    SAP Destek Paketlerinin Uygulanması
    SAP Geliştirme Paketi Kavramı ve Mimarisi
Çıktı Yönetimi 
    AS ABAP’ta Yazıcı Ayarları
    Kuyruk Taleplerinin Yönetimi
    Printing Assistant for Landscapes
Arkaplan Görevleri 
    Arkaplan İşlemlerinin Temellerini Öğrenmek
    Zaman Tabanlı İşlerin Tanımlanması
    Olay Tabanlı İşlerin Tanımlanması
    Gelişmiş Arkaplan İşlemleri
    Redwood’un SAP Central Process Scheduling Aracı ile İş Tanımlanması
    SAP Solution Manager'da Çalışma Merkezi Kavramı
Gelişmiş Sistem Ayarları 
    AS ABAP’ta Web Servisleri Yönetimi
    SAPconnect ile İletişim Kurulması
    SMTP ile İletişim Kurulması
    SAP NetWeaver Gateway’in Tanıtılması
SAP Yazılım Bileşenlerinin Taşınması 
    SAP Yazılım Bileşenlerinin Taşıma Altyapısı
    Üstbirim Kavramı
    Sistem ve Üstbirim Değişiklik Ayarları
SAP Yazılım Bileşenlerinin Taşıma Altyapısı 
    Transport Management System'in (TMS) kurulması
    Genişletilmiş Taşıma Kontrolü
Taşıma Taleplerinin (Transport Request) Oluşturulması ve Dışa Aktarımı 
    Uyarlama ve Uyarlama Projeleri
    Uyarlama Talepleri
    Uyarlama Prosedürü
    Geliştirme Talepleri
    Müşteri Tarafı Geliştirmeleri
    SAP Nesnelerinin Değiştirilmesi
Taşıma Taleplerinin İçe Aktarımı 
    Taşıma Süreci
    TMS Kullanarak İçe Aktarım
    QA Onay Prosedürü ve Taşıma Önerileri
    İçe Aktarım Süreci
    İzleme Araçları
    Taşıma Dizininin Temizlenmesi
Geliştirilmiş Değişiklik ve Taşıma Sistemi (CTS+) 
    Değişiklik ve Taşıma Sistemi’nin Ayarlanması
    ABAP-dışı Nesneler
    ABAP-dışı Nesneler için Aktarım
Üstbirim Araçları 
    Üstbirim Kopyalama ve Üstbirim Taşıma Araçları
    Üstbirim Karşılaştırma ve Bakım Araçları
İleri Kullanıcı Yönetimi 
    Merkezi Kullanıcı Yönetimi (CUA) Kurulumu
    Dizin Hizmetlerinin Kullanımı    
    SAP BO GRC ile Çalışma
    Kimlik Yönetiminin (Identity Management) Kullanımı

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.