Başaran Akademi | İknanın Psikolojisi Kursu

İknanın Psikolojisi Kursu

İknanın Psikoloji Kursu, ikna kavramının tanımından başlayarak beden dili ile ikna ilişikisine kadar pek çok konuyu kapsar. Bu eğitim sonunda ikna psikolojisine hakim olup tüm ikna yöntemlerini öğrenmiş olacaksınız.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi İknanın Psikolojisi Kurs Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması


Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

İknanın Psikolojisi

İkna Psikolojisi: Kavramın Açılımı
Etkin İletişimde Temel Olgu: İknanın Psikolojisi
İkna Teknikleri ve Yöntemsellik
İknanın Toplumsal ve İş Yaşamında Önemi
İknanın Yönetimsel Organizasyonu: Sistemin Bileşenleri
İknanın Psikolojisinde Algı Oluşturma Ve Algı Yönetimi
Bireyin İkna İle İlişkisini Güçlendirme
Beden Dilinin Önemi
Kişiler Arası İletişim ve İkna Teknikleri
Örtülü Hipnoz ve Düşünce Yönlendirme
Müzakerelerde İknanın Önemi: İhtiyacı Anlama ve İkna Etme Yöntemleri
Uzlaşma Kültürü: Çatışmanın Sağladığı İkna Olanakları
İknanın Psikolojisi ve Oyun Teorisi
İkna ve Pozitif Otoritenin Sağlanması
Konuşma ve İkna Psikolojisi
Onay ve İkna Paradoksu

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.