Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri

Bir profesyonelin en önemli yetkinliği, kendini iyi yönetebilme becerilerinden geçmektedir. Kişinin öz yönetim becerilerine sahip olmadan, çevresindeki paydaşlara etkide bulunması imkânsızdır. Bu eğitim, profesyonellerin sahip olması gereken, planlama, iletişim, stres, zaman ve motivasyon yönetimi gibi konularda kendini yönetme tekniklerini ele alınmaktadır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması


Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Kendini Yönetme Becerileri

Planlama Becerileri
Zaman Yönetimi
İletişim Becerileri
Temel Değerlere Sahip Olma
İş – Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk
İş Stresini Yönetmek

İşyerinde Kişisel Yönetim: İşverenler Hangi Becerileri Bekler ve Neden?

Güvenilir Olmak - Güven Tesis Etmek
Başarı Duygusuna Sahip Olmak
Amaç Belirlemek ve Bir Amaç İçin Çalışmak
Kendine Güvenmek – Öz Güven
Başkalarına Güven Duymak
Takım Çalışması Yapabilmek
Kurumsal İtibara Katkı Yapmak
Kendinden Motivasyonlu Olmak
Daha Az Stresli Olma - İyimser Olma
İşe Anlam Verebilme
İnanç ve Mücadele Gücüne Sahip Olmak ve Başarının Peşinden Koşturmak
Değişime Açık ve Esnek Olmak
Zor İnsanlarla İletişim Kurabilmek
Duygusal Zekaya Sahip Olmak
Başkalarıyla Empati Kurabilmek
Kuşak Farklılıklarını İyi Yönetebilmek
Etkili Karar Verebilmek
Karşıdakini İkna Edebilmek

İşyerinde Görevler-Faaliyetleri Zamanında Bitirmede Kendini Yönetme Becerilerini Kullanabilmek

Yönetsel Görevler
Müşterilere Hizmet
İşleri Önemliden-Önemsize Sıralama

Kendini Yönetme Becerilerini Gözden Geçirme

Duyguların Kontrolü
Öfkeyi Kontrol Edebilmek
Uyuşmazlıkların Yönetimi
Kötü Performans Durumunun Özellikleri: Hangi Becerilerin Eksikliği İşlerin Aksamasına Neden Olur,
Kaygılar
İletişim Engelleri
Dil ve Anlatımdan Kaynaklanan Engeller
Beden Dili Engelleri
Kültürel Engeller
Zaman Baskısı
Kalıplaşmış Düşünceler – Kalıp yargılar
Ön Yargılar
Karşıdakini Suçlamak
Savunucu İletişim
Başkasını Değiştirme Çabası
Erken Yargılama (Sonuç Fırlatması) Yapmak
Akıl Okumak

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.