Yönetim Ve Organizasyon Kursu

Yönetim işletmelerin karmaşık bir fonksiyonudur. Rekabet avantajı kazanmak isteyen işletmeler beşeri ve maddi kaynaklarını etkili yönetme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Yönetim ve Organizasyon Eğitiminin amacı, söz konusu yeteneğin kazanılması altyapısının kazanılmasına katkı sağlamaktır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması


Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim Temel Kavramlar
Yönetimin İşlevleri
Yönetim Kademeleri ve Özellikleri
Yönetim Şekilleri
Organizasyon Kavramı
Organizasyon Süreci
Organizasyon Yapıları

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.